Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users11 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,373,018
  • Unique Visitor: 189,056
  • IP của bạn54.84.236.168
  • Từ ngày11/04/2009

Căn cứ vào kế hoạch năm học, Nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học hình thức giáo dục giáo dục thường xuyên (VLVH) năm 2015, cụ thể như sau:Thông báo huy động sinh viên tham gia Giải Việt dã kỷ niệm 15 năm thành lập Trường.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTheo Thông báo số 291/TB-ĐHAG về việc huy động sinh viên tham gia Giải Việt dã kỷ niệm 15 năm thành lập Trường (xem chi tiết file đính kèm)Căn cứ công văn số 588/PBHC-TTTT ngày 29/10/2016 của tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP về việc xét và trao 16 suất học bổng cho sinh viên trường ĐHAG trong đó khoa Nông Nghiệp-TNTN được xét 9 suất.

Hồ sơ nộp về Văn Phòng khoa Nông Nghiệp-TNTN chậm nhất 24/11/2015 cho cô Phương.

Thủ tục và nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.Trường Đại Học An Giang thông báo đến các sinh viên khóa mới năm học 2015-2016 các trường hợp thuộc diện miễn đóng tiền BHYT.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèmThông báo v/v xét học bổng Teillon - Ludlow cho nữ sinh nghèo Việt Nam năm học 2015 - 2016Học bổng tài trợ cho sinh viên khoa Nông Nghiệp-TNTN 2015-2016

Thông báo đến sinh viên của khoa các học bổng tài trợ trong năm 2015-2016

- Học bổng trao tay do Carmudi tài trợ.

- Học bổng do ông Trần Trung Đức tài trợ

- Học bổng Y tế Nguyễn Văn Hưởng.

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèmQuy đinh về việc mở nhóm học phần theo yêu cầu của sinh viên

Trường Đại học An Giang ban hành quy định về việc mở nhóm học phần ngoài kế hoạch theo yêu cầu của sinh viên.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.Seminar "Ứng dụng kỹ thuật sinh học nâng cao khả năng sống của probiotic trong sản xuất công nghiệp" nhằm cung cấp cho các bạn GV và sinh viên các hướng nghiên cứu dụng kỹ thuật stress trên bioreactor trong việc sản xuất sinh khối vi khuẩn nâng cao khả năng sống trong sản xuât công nghiệp và định hướng cho sản xuất sinh khối vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp trong tương lai.