Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users7 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,404,778
  • Unique Visitor: 191,165
  • IP của bạn34.229.97.16
  • Từ ngày11/04/2009

Bộ môn Chăn Nuôi

BỘ MÔN CHĂN NUÔI


Trưởng Bộ mônNGUYỄN THẾ THAO

Năm sinh:

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:0913677929

Email: ntthao@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Phó Trưởng Bộ mônVŨ NGỌC HOÀI

Năm sinh:

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0919121971

Email: vnhoai@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Phó Trưởng Bộ mônNGUYỄN TUYẾT GIANG

Năm sinh: 1981

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:0902719021

Email: ntgiang@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


NGUYỄN THỊ HẠNH CHI

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:0914251296

Email: nthchi@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viênNGUYỄN THỊ THU HỒNG

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:0918584419

Email: ntthong@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viênLÊ THỊ THÚY HẰNG

Năm sinh: 1975

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0919458223

Email: ltthang@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


BÙI PHAN THU HẰNG

Năm sinh: 1974

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0919523191

Email: bpthang@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


TRƯƠNG THANH NHÃ

Năm sinh: 1964

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0913129026

Email: ttnha@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Phó Trưởng bộ môn


 


Giảng viên


HỒ XUÂN NGHIỆP

Năm sinh: 1974

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0918944176

Email: hxnghiep@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


 


Giảng viên


NGÔ THỤY BẢO TRÂN

Năm sinh: 1976

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0947740846

Email: ntbtran@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


NGUYỄN BÁ TRUNG

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0918139960

Email: nbtrung@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


TRẦN TRUNG TUẤN

Năm sinh: 1975

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0974954647

Email: tttuan@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


NGUYỄN BÌNH TRƯƠNG

Năm sinh: 1982

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0983377424

Email: nbtruong@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


NGUYỄN PHI BẰNG

Năm sinh: 1981

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0909736636

Email: npbang@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


VÕ LÂM

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:0918104161

Email: vlam@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viênĐÀO THỊ MỸ TIÊN

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0989215488

Email: dtmtien@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết