Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users50 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,605,651
  • Unique Visitor: 202,508
  • IP của bạn18.205.109.152
  • Từ ngày11/04/2009

Căn cứ theo Nghị quyết số 21-NQ/ĐU ngày 05/3/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học An Giang.

Quyết đinh bổ nhiệm cán bộ Trưởng, Phó bộ môn Khoa nhiệm kì 2017-2022 với các quyết định số 414,415,416,417/QĐ-ĐHAG Bổ nhiệm

-Bà Thái Huỳnh Phương Lan giữ chức Trưởng bộ môn Phát triển Nông Thôn và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên.

-Bà Trần Phương Lan giữ chức Trưởng bộ môn Công nghệ Thực Phẩm.

- Bà Phan Phương Loan giữ chức Trưởng bộ môn Thủy sản.

- Ông Lê Công Quyền giữ chức Phó Trưởng bộ môn Thủy sản.Thông báo đăng ký tham dự cuộc thi "Dự án khởi nghiệp lần 4 - 2018" Chủ đề " Phát triển tài nghuyên bản địa bằng sức mạnh công nghiệp

Vui lòng xem file đính kèm.Huy động sinh viên năm cuối tham gia Ngày hội Tuyển dụng năm 2018

Huy động sinh viên năm cuối tham gia Ngày hội Tuyển dụng năm 2018

Nội dung chi tiết trong file đính kèmNgày 06/4/2018, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội thảo “Sản xuất lúa chịu mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long”.
Thông báo tham gia hội thi viết chữ đẹp năm 2018

Thông báo tham gia hội thi viết chữ đẹp năm 2018

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức giáo dục chính quy 2018

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèmThông báo đăng ký thực hiện đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa dành cho sinh viên 2018

Nội dung hci tiết vui lòng xem file đính kèm.Thông báo tuyển sinh Chương trình Tu nghiệp sinh nông nghiệp Israel 2018

Thông báo tuyển sinh Chương trình Tu nghiệp sinh nông nghiệp Israel 2018

Đối tượng sinh viên năm 3 Cao Đẳng và sinh viên năm 4 Đại học các ngành thuộc khoa Nông nghiệp-TNTN.

Thời gian nộp đăng ký hồ sơ tại Văn phòng khoa Nông Nghiệp là 10/2/2018.

Biểu mẫu đăng ký và yêu cầu cụ thể năm trong file đính kèm.Thông báo nghỉ Tết 2018

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.Seminar về “Định hướng tiềm năng nghiên cứu về các hoạt chất sinh học trích ly từ thực vật và vi sinh vật”. Khoa Nông Nghiệp-TNTN tổ chức