Thành lập năm 2001

Trong hơn 15 năm qua Khoa đã đào tạo 11 khóa với gần 5000 kỹ sư ra trường. Hiện nay, khoa có 1500 sinh viên đang theo học dưới hình thức chính quy và giáo dục thường xuyên bao gồm Cao học, Cao Dẳng, Đại Học. Phần lớn sinh viên tốt nghiệp của Khoa đều có việc làm ổn định, phù hợp chuyên môn đào tạo.

Từ năm 2000 đến nay Khoa đã và đang thực hiện 132 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học với nhiều nguồn kinh phí từ trong nước và quốc tế.
Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
Tham quan công ty thức ăn Thủy sản GreenFeed
Phân loại thủy sản
Lễ tốt nghiệp 2019
Dự án với Đại học Saga, tổ chức Jica, Nhật Bản
Dự án Koica với Đại học Seul, Hàn Quốc
Tuyển dụng công ty CP 2019
Trong nhà máy
Tham quan nuôi cá chình trong ao
Previous
Next
Scroll to Top