Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users65 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,544,679
  • Unique Visitor: 198,808
  • IP của bạn3.94.202.172
  • Từ ngày11/04/2009

Nghỉ hè năm 2009 - cho những lớp năm nhất

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

KHOA NÔNG NGHIỆP - TNTN

CƠ SỞ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

Châu Phú, ngày 17  tháng 07 năm 2009

THÔNG BÁO

V/v nghỉ hè 2009- cho các lớp năm thứ nhất

 

- Căn cứ công văn số: biên chế năm học 2008-2009 của trường Đại học An Giang.

1. Đối tượng:  - Các lớp năm thứ nhất.

2. Nội dung:

1.1 Các lớp - năm thứ nhất bắt đầu nghỉ hè 2009, từ ngày 21/7/2009 đến hết ngày 29/8/2009. Sau đó tập trung tựu trường vào năm học mới.

Lưu ý: *Trong kỳ nghỉ hè học sinh cần theo dõi các lịch sau đây:

a/ Lịch tập trung của GVCN lớp để xét kết quả học tập – rèn luyện năm học 2008-2009.

b/ Lịch thi lần hai – học kỳ 2 : cho các đối tượng thi lại (sẽ thông báo sau)

c/ Lịch thi tốt nghiệp môn chính trị : 06/8/2009.

* Học sinh cần theo dõi các thông tin về: điểm số, thông báo … thường xuyên trên trang web của khoa nông nghiệp.

1. 2 Các trưởng/phó bộ môn: nếu có kế hoạch thực tập chuyên môn, thực hành,

học trong hè… cần lập kế hoạch cụ thể và thông báo cho học sinh thuộc bộ môn,

nộp kế hoạch cho văn phòng khoa theo dõi. Đồng thời chịu trách nhiệm quản lý

học sinh trong thời gian tập trung theo kế hoạch của bộ môn.

Yêu cầu các CB-GV-NV và học sinh lưu ý thực hiện đúng thông báo này.