Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users22 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,605,504
  • Unique Visitor: 202,506
  • IP của bạn18.205.109.152
  • Từ ngày11/04/2009

Biểu mẫu Tốt Nghiệp

Đính kèmDung lượng
DH8CN-Danh sach de tai_3.doc60 KB
DH8CN-Danh sach giao vien huong dan_3.doc37 KB
DH8CN-DANH SACH GIAO VIEN PHAN BIEN.doc65.5 KB
DH8CN-DS SV thuc hien KHTN.doc122.5 KB
DH8CN-du kien thoi gian thuc hien khoa luan 11.12.doc50 KB
DH8CN-Ho tro kinh phi KLTN.doc37 KB
DH8CN-Ke hoach Khoa Luan 2010_3.doc69 KB
DH8CN-Qui trinh thuc hien KLTN_2.doc30.5 KB
DH8PN-DANG KY DE TAI TOT NGHIEP 8PN.xls43.5 KB
DH8PN-Danh sach giao vien huong dan.doc47.5 KB
DH8PN-danh sach lam khoa luan va hoc mon thay the dh8pn.doc87 KB
DH8PN-danh sach nhan tien 09 10.doc45.5 KB
DH8PN-danh sach phan bien.doc45.5 KB
DH8PN-Danh sach sv dang ky.doc49 KB
DH8PN-Ho tro kinh phi 0910.doc30 KB
DH8PN-KH thuc tap tot nghiep-khoa luan khoa dh8 2010 2011.doc99 KB
DH8PN-Thoi gian du kien cho TTTN va KLTN dh8 2010 2011.doc78.5 KB
DH8SH-DANG KY DE TAI TOT NGHIEP 8sh.xls39 KB
DH8SH-Danh dach de tai sinh vien.hotrokinhphi.doc102.5 KB
DH8SH-Danh sach DH8SH.doc156 KB
DH8SH-Danh sach giao vien huong dan khoa luan.Doc46 KB
DH8SH-DANH SACH GIAO VIEN PHAN BIEN.doc107.5 KB
DH8SH-Danh sach sinh vien lam khoa luan tot nghiep.8SH.doc167.5 KB
DH8SH-du kien thoi gian thuc hien khoa luan.8sh.doc49.5 KB
DH8SH-Ho tro kinh phi 10.11.10.doc33 KB
DH8SH-KH thuc tap tot nghiep-khoa luan 10-11.doc58 KB
DH8TP-ĐỀ NGHỊ GV HƯỚNG DẪN TN.Doc42.5 KB
DH8TP-DS PHAN BIEN DE TAI.doc103 KB
DH8TP-DS SINH vien ky ten nhan ho tro.doc101.5 KB
DH8TP-DS SINH VIEN LAM KHOA LUAN.doc85.5 KB
DH8TP-DS SV HOC TOT NGHIEP.doc51.5 KB
DH8TP-DS TEN DE TAI..doc84.5 KB
DH8TP-FORMATE KHOA LUAN CNTP 2010.doc86 KB
DH8TP-KE HOACH TOT NGHIEP KHOA DH8TP.doc50 KB
DH8TP-PHIEU GOP Y DE CUONG.doc26.5 KB
DH8TP-THOI GIAN BIEU THUC HIEN TN.Doc45 KB
DH8TS-Danh sach dang ky de tai tot nghiep dh8ts - chi tiet.doc96.5 KB
DH8TS-Danh sach sinh vien dang ky KLTN.doc75.5 KB
DH8TS-Danh sach SV nhan tien ho tro LVTN - lop DH8TS.doc89 KB
DH8TS-danh sach sv thuc hien LVTN va hoc cac mon thay the.doc81 KB
DH8TS-De nghi GVHD LVTN.doc34.5 KB
DH8TS-Ds Gv cham LVTN - DH8TS.doc97 KB
DH8TS-Ho tro kinh phi.doc33 KB
DH8TS-Ke hoach Khoa Luan TN DH8TS.doc53.5 KB
DH8TS-Ke hoach thuc hien khoa luan DH8TS.doc51.5 KB
DH8TS-Phan cong GVHD - GVPB LVTN lop DH8TS.doc83 KB
DH8TS-phan cong huong dan LVTN - dh8ts.Doc40 KB
DH8TT-DANG KY DE TAI TOT NGHIEP 8tt.xls50.5 KB
DH8TT-Danh dach de tai huong dan sinh vien.doc73.5 KB
DH8TT-Danh sach giao vien huong dan.doc32 KB
DH8TT-DANH SACH GIAO VIEN PHAN BIEN.doc67.5 KB
DH8TT-danh sach lam khoa luan sinh vien 8TT.doc97.5 KB
DH8TT-Ho tro kinh phi 10.11.10.doc33 KB
DH8TT-KH thuc tap tot nghiep-khoa luan 09 10.doc55.5 KB
DH8TT-Thoi gian du kien KLTN.doc54.5 KB