Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users33 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,605,573
  • Unique Visitor: 202,508
  • IP của bạn18.205.109.152
  • Từ ngày11/04/2009

Giới thiệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

KHOA NÔNG NGHIỆP-TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Năm học: 2017-2018

 

I. THÔNG TIN CHUNG:

Quyết định thành lập: số 241/QĐ-UB-TC của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ký ngày 21/02/2001.

Chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo chính quy các khối ngành có liên quan đến nông nghiệp, phát triển nông thôn và tài nguyên thiên nhiên. Song song với việc đó, Khoa có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, HTQT và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống kinh tế xã hội cho tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tổng số VC – LĐ: 87 (trong đó có 02 HĐ) Nam: 38 Nữ: 49

Điện thoại văn phòng: 02966256565-1027; 02966256565-1026

Trưởng Khoa: TS Hồ Thanh Bình ĐT: 0919193997 Email: htbinh@agu.edu.vn

Phó Trưởng Khoa: TS Nguyễn Thị Thanh Xuân ĐT: 01234430369 Email: nttxuan@agu.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ: 16 (trong đó có 01 PGS) Thạc sỹ: 66, ĐH 05

II. CÁC BỘ MÔN

STT

Bộ môn

Lãnh đạo Bộ môn

Điện thoại, Email

Tổng số VC-LĐ

Trình độ chuyên môn (TS,ThS,ĐH,CĐ)

Ghi chú

1

Văn Phòng khoa

Phó Trưởng bộ môn (phụ trách văn phòng khoa): Vũ Ngọc Hoài

Điện thoại: 0919121971 Email:vnhoai@au.edu.vn

05

TS: 0, ThS: 01

ĐH: 04

2

Chăn nuôi-Thú y

Trưởng Bộ môn: Nguyễn Thế Thao

Phó Trưởng Bộ môn: Vũ Ngọc Hoài

Phó Trưởng Bộ môn: Nguyễn Tuyết Giang

Điện thoại: 0913677929 Email:ntthao@au.edu.vn

Điện thoại: 0919121971 Email:vnhoai@au.edu.vn Điện thoại: 0902719021 Email:ntgiang@au.edu.vn

16

TS: 04, ThS: 12

3

Công nghệ thực phẩm

Trưởng Bộ môn: Trần Xuân Hiển

Phó Trưởng Bộ môn: Vũ Thị Thanh Đào

Điện thoại: 0918573973 Email:txhien@au.edu.vn

Điện thoại: 0919836936 Email:vttdao@au.edu.vn

16

TS: 03,ThS: 13

4

Khoa học cây trồng

Trưởng Bộ môn: Trần Văn Khải

Phó Trưởng Bộ môn: Lê Minh Tuấn

Điện thoại: 0918706884 Email:tvkhai@au.edu.vn

Điện thoại: 0919966777 Email:lmtuan@au.edu.vn

15

TS: 03, ThS: 12

5

Nuôi trồng thủy sản

Phó Trưởng Bộ môn: Phan Phương Loan

Phó Trưởng Bộ môn: Võ Thanh Tân

Điện thoại: 01234574574 Email:pploan@au.edu.vn

Điện thoại: 0985596888 Email:vttan@au.edu.vn

12

TS: 01, ThS: 10

ĐH: 01

6

Phát triển nông thôn

Phó Trưởng Bộ môn: Thái Huỳnh Phương Lan

Phó Trưởng Bộ môn: Phạm Duy Tiễn

Điện thoại: 01277212133 Email:thplan@au.edu.vn

Điện thoại: 0919271970 Email:pdtien@au.edu.vn

08

TS: 02, ThS: 06

7

Công nghệ sinh học

Phó Trưởng Bộ môn: Văn Viễn Lương

Phó Trưởng Bộ môn: Diệp Nhựt Thanh Hằng

Phó Trưởng Bộ môn: Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Điện thoại: 0918545538 Email:vvluong@au.edu.vn

Điện thoại: 0987703147 Email:dnthang@au.edu.vn

Điện thoại: 0989.054641

Email: ntmduyen@agu.edu.vn

16

TS: 03, ThS: 13

III. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

STT

Ngành đào tạo

Khóa đào tạo

Số Sinh viên

Cố vấn học tập, Chủ nhiệm

Ghi chú

1

Công ngh thc phm

DH18TP

DH17TP

DH16TP

DH15TP

CD42TP

CD41TP

CD40TP

78

49

99

112+24

18

35

39+16

Trần Phương Lan

Trịnh Thanh Duy

Diệp Kim Quyên

Hồ Thị Ngân Hà

Lê Ngọc Hiệp

Phan Uyên Nguyên

Trần Thanh Tuấn

 

2

Công ngh sinh hc

DH18SH

DH17SH

DH16SH

DH15SH

CD41SH

CD40SH

CD40SD

57

30

114

132+11

14

38+17

51+11

Đoàn Thị Minh Nguyệt

Nguyễn Hữu Thanh

Nguyễn Phú Thọ

Diệp Nhựt Thanh Hằng, Lê Hoàng Bảo Ngọc

Trương Ánh Phương

Lý Thị Thanh Thảo

Phạm Trường An

 

3

Khoa hc cây trng

DH18TT

DH17TT

DH16TT

DH15TT

58

38

104

111+30

Cù Ngọc Quí

Huỳnh Trường Huê

Nguyễn Thị Thúy Diễm

Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Minh Châu

 

4

Bảo vệ thực vật

DH18BT

DH17BT

DH16BT

DH15BT

CD42BT

CD41BT

CD40BT

137

58

174

125+13

36

48

89

Trần Văn Khải, Võ Thị Xuân Tuyền

Lê Minh Tuấn, Huỳnh Trường Huê

Võ Thị Hướng Dương, Nguyễn Văn Chương

Văng Thị Tuyết Loan, Nguyễn Văn Sang

Võ Thị Xuân Tuyền

Lê Minh Tuấn

Nguyễn Thị Thái Sơn

 

5

Phát trin nông thôn

DH18PN

DH17PN

DH16PN

DH15PN

CD41PN

CD40PN

47

34

88

116+12

12

39+28

Trần Văn Hiếu

Huỳnh Ngọc Đức

Thái Huỳnh Phương Lan

Phạm Văn Quang, Đường Huyền Trang

Phạm Huỳnh Thanh Vân

Đường Huyền Trang

 

6

Nuôi trng Thy sn

DH18TS

DH17TS

DH16TS

DH15TS

CD41TS

CD40TS

15

14

43

44+7

15

29+18

Lê Công Quyền

Phan Thị Thanh Vân

Phan Phương Loan

Trần Kim Hoàng

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Trịnh Thị Lan

 

7

Chăn nuôi-Thú y

DH18CN

DH17CN

DH16CN

DH15CN

CD41CN

CD40PN

48

52

90

86+21

14

42

Võ Lâm

Đào Thị Mỹ Tiên

Nguyễn Thị Hạnh Chi

Hồ Xuân Nghiệp

Nguyễn Thị Thu Hồng

Trương Thanh Nhã

 

8

VB2.PTNT

DH18PN2

55

Phạm Duy Tiễn