Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users23 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,511,774
  • Unique Visitor: 197,220
  • IP của bạn3.215.182.36
  • Từ ngày11/04/2009

Giới thiệu khoa Nông Nghiệp-TNTN

Giới thiệu Khoa Nông Nghiệp-Tài nguyên Thiên nhiên

Khoa Nông Nghiệp-TNTN được thành lập theo quyết định số 241/QĐ-UB-TC của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ký ngày 21/02/2001. Đây là đơn vị trực thuộc trường Đại Học An Giang, một trường đại học công lập trực thuộc UBND Tỉnh An Giang.

NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ của Khoa là đào tạo các ngành có liên quan đến nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên: Công nghệ chế biến thực phẩm, Công nghệ sinh học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Nuôi trồng thủy sản, Chăn nuôi, Phát triển nông thôn. HIện tại, Khoa thực hiện đào tạo trình độ đại học và cao đẳng dưới hình thức chính quy và giáo dục thường xuyên. Từ năm 2014, Khoa bắt đầu tuyển sinh đào tạo Thac sĩ ngành Khoa học cây trồng (theo Quyết định số 5228 QĐ BGDĐT ngày 27/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) mở ra triển vọng mới về đào tạo Cao học của Nhà trường nói chung và Khoa Nông nghiệp-TNTN nói riêng. Khoa Nông nghiệp-TNTN cũng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến nông nghiệp của tỉnh An Giang và khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long.

THÀNH TÍCH

Về đào tạo

Trong 15 năm qua khoa đã đào tạo 11 khóa với gần 2000 kỹ sư ra trường. Hiện nay, khoa có  3729 SV đang theo học dưới hình thức chính quy và giáo dục thường xuyên bao gồm Cao học, Cao Dẳng, Đại Học. Phần lớn sinh viên tốt nghiệp của Khoa đều có việc làm ổn định, phù hợp chuyên môn đào tạo, nhiều sinh viên tốt nghiệp đang giữ cương vị quan trọng trong các doanh nghiệp và các đơn vị quản lý Nhà nước hoặc là chủ các trang trại làm ăn đạt hiệu quả cao.

Về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Từ năm 2000 đến nay Khoa đã và đang thực hiện 132 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học với nhiều nguồn kinh phí từ trong nước và quốc tế. Trong đó (1) 5 đề tài cấp tỉnh (kinh phí phí tối đa 700.000.000 VNĐ/đề tài); (2) 94 đề tài cấp trường (kinh phí tối đa 30,000,000 VND/đề tài); (3) 32 đề tài từ nguồn dự án quốc tế (kinh phí tối đa 7,000 USD/năm); (4) 04 đề tài hợp tác với các Viện/Trường (kinh phí theo điều phối chung trên các chủ đề nghiên cứu) và (5) 02 đề tài về quy hoạch phát triển nông nghiệp bền vững với các huyện Tân Châu, tỉnh An Giang và huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp (kinh phí của địa phương). Thông qua các chương trình và dự án hợp tác quốc tế Cán bộ, Giảng viên của Khoa có điều kiện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và ngoại ngữ. Năm 2014, Khoa đang thực hiện 01 đề tài cấp Tỉnh, 05 đề tài cấp Cơ sở, 18 đề tài cấp Trường, 31 đề tài NCKH của Sinh viên và 6 dự án với các tổ chức trong và ngoài nước (Dự án mạng lưới đất ngập nước các trường Đại học; Dự án hợp tác với Tổng công ty dịch vụ, xây dựng và xuất khẩu lao động, Bộ Nông nghiệp & PTNT (Oleco); Dự án NICHE: Netherlands Initiative for capacity development in Higher Education) hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu nước và biến đổi khí hậu, Đại học Quốc gia TP HCM do Hà Lan tài trợ; Dự án Mekarn giai đoạn II: Tổ chức Sida/Thụy Điển tài trợ; Dự án dịch vụ hệ sinh thái, tổ chức SIDA/Thụy Điển tài trợ; Dự án Biotrop/SEAMEO). Khoa cũng đã thực hiện tốt các chương trinh trao đổi sinh viên và hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên nhiều trường đại học trên thế giới đến Đại học An Giang nghiên cứu thực địa.

Về xây dựng đội ngũ

Khoa Nông nghiệp-TNTN đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ, Giảng viên. Hiện nay, Khoa có 95 CB, GV trong đó có 17 tiến sĩ, 71 thạc sĩ, 7 đại học. Hiện tại có nhiều giảng viên đang theo học nghiên cứu sinh tiến sĩ (20 GV) và Thạc sĩ (2 GV).

 

Ban Chủ nhiệm Khoa

 

HỒ THANH BÌNH

Tiến sĩ Khoa học Công Nghệ Thực Phẩm

Chức vụ: Trưởng Khoa

Tel:+84 296 6256565 (Ext. 1024)

Mobile: +84919 193997

Fax: +84 296 3842560

Email: htbinh@agu.edu.vn , fstagu@gmail.com

Xem cv chi tiết

 

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

Tiến sĩ Khoa học Cây Trồng

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Tel:+84 +84 296 6256565 (Ext. 1022)

Mobile: +841234 430369

Email: nttxuan@agu.edu.vn

Xem cv chi tiết