Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users17 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,511,697
  • Unique Visitor: 197,220
  • IP của bạn3.215.182.36
  • Từ ngày11/04/2009

Bộ môn Phát Triển Nông Thôn và Quản Lý TNTN

GIỚI THIỆU BỘ MÔN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN & QLTNTN

Chức năng và nhiệm vụ: Bộ môn có chức năng và nhiệm vụ giảng dạy và thực hiện nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên - xã hội phục vụ mục tiêu phát triển nông thôn, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và nhiệm vụ đào tạo kỹ sư chuyên ngành phát triển nông thôn.

Nhân sự: Bộ môn có 10 cán bộ, trong đó 2 tiến sỹ, 7 thạc sỹ, 1 kỹ sư với lĩnh vực chuyên môn đa dạng như: Phát triển nông thôn, kinh tế, xã hội, khoa học nông nghiệp và viễn thám- GIS

Đào tạo: Bộ môn đào tạo kỹ sư ngành Phát Triển Nông Thôn Tổng Hợp có kiến thức rộng về nhiều lĩnh vực liên quan đến phát triển nông thôn.

Thông tin chung:

-

Khối thi tuyển sinh: A, A1, B, chỉ tiêu dự kiến: 100

-

Thời gian dự kiến: 4 năm, tổng số tín chỉ toàn khóa học: 130 (chưa kế giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)

-

Danh hiệu khoa học: Kỹ sư.

-

Tên ngành trên bằng tốt nghiệp và bảng điểm: Phát Triển Nông Thôn.

Mục tiêu đào tạo: Có đủ năng lực để tổ chức và quản lý các loại hình sản xuất trong cộng đồng; có khả năng quản lý cơ quan nhà nước; có khả năng để truyền đạt thông tin, chuyển giao các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Có đủ năng lực tự học để nâng cao trình độ và nghiên cứu tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao đời sống và phát triển năng lực của cộng đồng ở nông thôn.

Cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học: Bên cạnh học tập chuyên môn, sinh viên ngành Phát Triển Nông Thôn có cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cụ thể sinh viên có thể tham gia nghiên cứu cùng Thầy, Cô hoặc tận dụng nguồn kinh phí của trường có thể thực hiện nghiên cứu độc lập đề tài cấp Khoa. Thông qua hoạt động này, sinh viên sẽ tích lũy nhiều kinh nghiệm và có thành tích lý lịch khoa học tốt là điều kiện tốt để xin việc làm hoặc tham gia học tập trình độ cao hơn,

Cơ hội và việc làm sau khi tốt nghiệp:

-

Có khả năng làm việc ở các Sở, Ban, Ngành các tỉnh (thành phố): Sở nông nghiệp và PTNT, tổ chức khuyến nông, ban kinh tế-xã hội.

-

Có khả năng làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp trong giảng dạy và nghiên cứu.

-

Có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp và nghiên cứu thị trường trong các cơ sở sản xuất liên quan đến nông thôn thuộc mọi thành phần kinh tế.

-

Có khả năng làm việc tại các tổ chức phi chính phủ (NGO) như: tổ chức Care, UNDP, IUCN ...

Nghiên cứu khoa học: Bộ môn tập trung nghiên cứu về các lĩnh vực kinh tế - xã hội - môi trường, quy hoạch và sử dụng đất, biến đổi khí hậu, sinh kế, xóa đói giảm nghèo, du lịch nông thôn, dịch vụ hệ sinh thái.

Hợp tác và nghiên cứu các đề tài, dự án trong và ngoài nước đã và đang thực hiện: Dự án RDViet, Dự án VRN, Dự án SIDA, Dự án DANIDA, Dự án Bắc Vàm Nao, Dự án SEARCA, Dự án OXFAM, Dự án VNRP, Dự án MPOWER.

Tập huấn: Các kỹ năng về giao tiếp và truyền thông, phát triển cộng đồng, thiết kế và quản lý dự án và nghiên cứu khoa học, thu thập và phân tích dữ liệu định lượng và định tính trong nghiên cứu kinh tế xã hội.

Cơ sở vật chất: Bộ môn có các phòng thí nghiệm chuyên sâu:

Phòng hóa học và vật lý đất: Được trang bị khá đầy đủ các dụng cụ, máy móc thí nghiệm phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Thí nghiệm về hóa học và vật lý đất nhằm giúp cho sinh viên có những kiến thức về cách nhận dạng đất và biết cách xác định những tiêu chuẩn về hóa học và vật lý đất trong phòng thí nghiệm.

Phòng GIS, vẽ bản đồ: Được trang bị khá đầy đủ các dụng cụ, máy móc thiết bị cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Cung cấp cho sinh viên cơ bản nhất về hệ thống thông tin địa lý và xu thế phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lập bản đồ, quy hoạch sử dụng đất. Giúp sinh viên nắm vững cách sử dụng phần mềm MapInfo để tạo dữ liệu không gian, thuộc tính, tạo cơ sở dữ liệu cho bản đồ hoặc kết nối dữ liệu khác nhau để từ những hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau để từ đó thực hiện các thao tác như hiển thị, truy vấn, tính toán phân tích dữ liệu không gian, thuộc tính và xây dựng những bản đồ theo những chuyên đề khác nhau.

Liên hệ:

TS. Thái Huỳnh Phương Lan

Trưởng Bộ môn Phát Triển Nông Thôn-QLTNTN

Email: thplan@agu.edu.vn

Ths. Phạm Duy Tiễn

Phó Trưởng Bộ môn Phát Triển Nông Thôn-QLTNTN

Email: pdtien@agu.edu.vn

 

Xem chi tiết nhân sự