Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users46 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,605,630
  • Unique Visitor: 202,508
  • IP của bạn18.205.109.152
  • Từ ngày11/04/2009

Bộ môn Thủy Sản

Chức năng nhiệm vụ: Nhiệm vụ của Bộ môn là giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực cơ sở như môi trường nước, sinh thái thủy sinh vật, hình thái giải phẫu, biến động quần thể thủy sinh vật...

Tổ chức: Bộ môn có 20 cán bộ trong đó có giảng viên (…., tiến sĩ, …… thạc sĩ).

Đào tạo: Bộ môn phụ trách các môn cơ sở như Quản lý chất lượng nước, Động và Thực vật thủy sinh, Hình thái và phân loại động vật không xương sống và có xương sống. Các hệ sinh thái thủy vực,

sinh thái thủy sinh vật, Nuôi thức ăn tự nhiên,… cho các ngành thủy sản ở bậc đại học và cao học như Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản và Sinh học biển.

Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu được tập trung chủ yếu vào các lãnh vực như đánh giá và quản lý chất lượng nước, đánh giá tác động môi trường từ các hoạt động nuôi thủy sản, nguồn lợi thủy sinh vật, biến động quần thể thủy sinh vật, đa dạng sinh học, các quy trình gây nuôi thức ăn tự nhiên…

Tập huấn: Bộ môn thường tổ chức các lớp tập huấn theo yêu cầu. Các lớp tập huấn được tổ chức bao gồm phân tích và quản lý chất lượng nước trong ao nuôi tôm/cá, phân loại thực vật và động vật thủy sinh, kỹ thuật phân lập và nuôi tảo, các qui trình nuôi thức ăn tự nhiên,...

Cơ sở vật chất: Bộ môn có các phòng thí nghiệm như phòng phân tích chất lượng nước, phòng sinh vật nổi và đáy, các phòng thí nghiệm phân lập và gây nuôi thức ăn tự nhiên.

Liên hệ:

TS. Phan Phương Loan

Trưởng Bộ môn Thủy Sản

Email: pploan@agu.edu.vn

 

Xem nhân sự chi tiết