Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users47 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,605,639
  • Unique Visitor: 202,508
  • IP của bạn18.205.109.152
  • Từ ngày11/04/2009

Bộ môn Khoa Học Cây Trồng

BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

Chức năng và nhiệm vụ: Giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên - xã hội trong nông nghiệp và lâm nghiệp nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư chuyên ngành khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật và quản lý tài nguyên rừng và môi trường .

Tổ chức: Bộ Môn có 15 giảng viên, trong đó có 1 tiến sĩ, 12 thạc sĩ, 2 kỹ sư chủ yếu thuộc chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật .

Đào tạo: Bộ môn đào tạo kỹ sư chuyên ngành khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật và quản lý tài nguyên rừng và môi trường. sau khi ra trường có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có ý chí lập thân lập nghiệp với tư duy năng động sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với công việc, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, sức khoẻ tốt và tác phong sinh hoạt văn minh. Có kiến thức sâu rộng về lãnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, quản lý rừng và môi trường ; có đủ năng lực tự học để tiếp tục nâng cao trình độ, mở rộng kiến thức nhằm thích nghi tốt với nhu cầu đổi mới của đất nước. Có đủ năng lực để tổ chức và quản lý sản xuất nông nghiệp; có khả năng để truyền đạt thông tin, chuyển giao các thành tựu khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất; có năng lực nghiên cứu tìm ra các giải pháp xử lý các vấn đề trong sản xuất của ngành trồng trọt và BVTV.

Các loại hình đào tạo: Đại học chính qui chuyên ngành Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật và quản lý tài nguyên rừng và môi trường (liên kết với ĐH Nông Lâm Huế), các ngành ĐH không chính qui, Liên thông, Cao Đẳng về Khoa học cây trồng, Trung cấp Trồng trọt- BVTV.

Nghiên cứu khoa học: Bộ môn tập trung nghiên cứu về các lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, hệ thống nông nghiệp, quy hoạch nông lâm nghiệp, nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác.

Tập huấn: Các lớp kỹ thuật cây trồng, cây ăn trái, BVTV, kỹ thuật trồng nấm cho nông dân.

Cơ sở vật chất: Bộ môn có bốn phòng thí nghiệm về ngành trồng trọt và BVTV, ba nhà lưới, và 1 khu thực nghiệm.

Liên hệ:

ThS. Trần Văn Khải

Phó Trưởng Bộ môn Khoa học Cây trồng

Email: tvkhai@agu.edu.vn

Xem nhân sự chi tiết