Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users13 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,542,709
  • Unique Visitor: 198,676
  • IP của bạn3.214.224.224
  • Từ ngày11/04/2009

Ngành Thủy Sản

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

KHOA NÔNG NGHIỆP – TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
––––––


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––
Long Xuyên, ngày 17 tháng 10 năm 2010

CHUẨN ĐẦU RA

a/ Tên ngành đào tạo: Phát triển nông thôn (Rural development)

b/ Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính qui

c/ Yêu cầu về kiến thức:

Hiểu biết các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

Hiểu biết về lĩnh vực khoa học xã hội học phù hợp với chuyên ngành Phát triển nông thôn

Có đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành về Phát triển Nông thôn, kiến thức về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp và phương pháp nghiên cứu về phát triển bền vững ở Nông thôn để có khả năng tham gia trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tham gia nghiên cứu và công tác tốt trong điều kiện phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.

Tiếng Anh: có chứng chỉ B (do trường Đại học An Giang cấp) hoặc các bằng cấp quốc tế tương đương.

Tin học: có chứng chỉ A (do trường Đại học An Giang cấp)

d/ Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ sư ngành Phát triển nông thôn sau khi tốt nghiệp có kỹ năng

Kỹ năng cứng:

- Thiết kế và quản lý các dự án phát triển nông thôn

- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế góp phần nâng cao đời sống và phát triển năng lực của cộng đồng nông thôn.

- Truyền đạt thông tin chuyển giao các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Kỹ năng mềm

- Kỹ năng giao tiếp (nhất là với nông dân và các tổ chức sản xuất nông nghiệp)

- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

- Kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành

đ/ Yêu cầu về thái độ:

- Có tinh thần hướng nghiệp, tâm quyết với nghề và có tinh thần trách nhiệm trong nghề nghiệp.

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc độc lập.

- Có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo và có ý thức tiếp cận những tiếp bộ khoa hoc kỹ thuật về lãnh vực chuyên ngành Phát triển Nông Thôn.

e/ Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

Kỹ sư ngành Phát triển nông thôn sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại

- Cơ quan quản lý và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp

- Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp

- Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp

- Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông nghiệp

- Tổ chức phi chính phủ

- Ngân hàng

g/ Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Kỹ sư ngành Phát triển nông thôn sau khi tốt nghiệp có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ sau đại học trong và ngoài nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và khả năng tự học nâng cao trình độ để đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

HIỆU TRƯỞNG