Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users22 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,542,599
  • Unique Visitor: 198,671
  • IP của bạn3.214.224.224
  • Từ ngày11/04/2009

Ngành Chăn Nuôi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

KHOA NÔNG NGHIỆP – TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
––––––


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––
Long Xuyên, ngày 30 tháng 10 năm 2010

CHUẨN ĐẦU RA

a/ Tên ngành đào tạo: Chăn nuôi (Animal science )

b/ Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính qui

c/ Yêu cầu về kiến thức

- Hiểu biết đầy đủ kiến thức về ngành chăn nuôi, có tinh thần hướng nghiệp, tâm huyết với nghề và có tinh thần trách nhiệm trong nghề nghiệp. Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành để có khả năng tham gia trực tiếp sản xuất, tham gia nghiên cứu và công tác tốt phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước.

- Nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo

- Có kiến thức toán học, hóa học và sinh học ứng dụng và các khoa học tư nhiên khác để làm việc; học tập nâng cao trong khối ngành kỹ thuật nông nghiệp.

- Hiểu biết và ứng dụng các qui trình kỹ thuật nuôi và phòng bệnh gia súc, gia cầm vào sản xuất nông nghiệp.

d/ Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng cứng

+ Có khả năng tự tổ chức chăn nuôi hay làm việc trong các tổ chức sản xuất chăn nuôi khác.

+ Có khả năng tham gia quản lý kỹ thuật của các tổ chức quản lý kỹ thuật của địa phương.

+ Có khả năng bố trí và tiến hành các thí nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi ở nông trại hoặc phòng thí nghiệm, có khả năng phân tích, giải thích và đánh giá các số liệu thu thập được

- Kỹ năng mềm

+ Có khả năng giao tiếp, tổ chức và điều hành công việc; thu thập và đánh giá thông tin qua thực tế và các phương tiện truyền thông hiện đại.

+ Có khả năng giao tiếp công cộng và làm việc tốt với cộng đồng, thiết lập mối quan hệ với các tổ chức sản xuất nông nghiệp trong lãnh vực chăn nuôi.

+ Có khả năng tự tìm việc làm cho bản thân, thích ứng với công việc được giao, luôn có ý thức và động cơ tự làm giàu cho bản thân bằng con đường khởi tạo doanh nghiệp.

+ Tiếng Anh: chứng chỉ B Quốc Gia (do trường Đại Học An Giang cấp hoặc bằng cấp quốc tế tương đương).

+ Tin học: trình độ tin học chứng chỉ A Quốc Gia (do trường Đại Học An Giang cấp); có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ, ứng dụng trong xử lý số liệu và thống kê liên quan đến ngành Chăn nuôi; các phần mềm chính trong việc hỗ trợ tính toán ứng dụng trong trong chuyên ngành chăn nuôi như phối hợp khẩu phần thức ăn, luân chuyển đàn gia súc, bố trí chồng trại và dịch tể học gia súc

đ/ Yêu cầu về thái độ

- Có tinh thần hướng nghiệp, tâm huyết với nghề và có tinh thần trách nhiệm trong nghề nghiệp.

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật cao và tác phong chuyên nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo và có ý thức tiếp cận những tiến bộ khoa hoc kỹ thuật về lãnh vực chuyên ngành Chăn nuôi.

e/ Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Kỹ sư ngành Chăn nuôi sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại

- Các trại công ty chăn nuôi và thức ăn gia súc, các phòng thí nghiệm phân tích, kiểm dịch động vật, trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm chăn nuôi và thú y. Ngoài ra, còn có thể tham gia làm việc ở các Hợp Tác Xã, Trang Trại, Phòng Nông Nghiệp, Sở Nông Nghiệp.

- Các Viện, Trường Đại Học, Cao Đẳng, Trung Cấp Chuyên Nghiệp, với vai trò là cán bộ giảng dạy hoặc nghiên cứu viên.

- Các cơ quan quản lý nhà nước về chăn nuôi, cơ quan phân tích, kiểm dịch thực phẩm với vai trò là cán bộ kỹ thuật chuyên ngành Chăn nuôi và thú y.

- Các chương trình, dự án trong và ngoài nước về chăn nuôi

g/ Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Kỹ sư ngành Chăn nuôi sau khi tốt nghiệp có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu để nâng cao trình độ trong các lĩnh vực chuyên sâu về ngành chăn nuôi.

HIỆU TRƯỞNG