Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users26 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,542,675
  • Unique Visitor: 198,674
  • IP của bạn3.214.224.224
  • Từ ngày11/04/2009

Ngành Trồng trọt

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

KHOA NÔNG NGHIỆP – TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
––––––


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––
Long Xuyên, ngày 31 tháng 10 năm 2010

CHUẨN ĐẦU RA

a) Tên ngành đào tạo: Trồng trọt (Crops Science)

b) Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính qui

c) Yêu cầu về kiến thức:

- Hiểu biết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

- Nhận thức đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành trồng trọt đủ khả năng tham gia trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tham gia nghiên cứu và công tác tốt phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.

- Hiểu được các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo

- Hiểu biết và ứng dụng các qui trình kỹ thuật trồng trọt vào sản xuất nông nghiệp.

d/ Yêu cầu về kỹ năng:

* Kỹ năng cứng:

- Có khả năng bố trí và tiến hành các thí nghiệm trong lĩnh vực trồng trọt trong nhà lưới và ngoài đồng ruộng, có khả năng phân tích, giải thích và đánh giá các số liệu thu thập được.

- Có khả năng thiết lập mối quan hệ với các tổ chức sản xuất nông nghiệp trong lãnh vực trồng trọt.

- Có khả năng lập kế hoạch sản xuất, quản lý trang trại và hợp tác xã sản xuất...

- Có khả năng tham gia kiểm dịch thực vật và đánh giá chất lượng nông sản, các chỉ tiêu dinh dưỡng của đất đai, giống cây trồng.

* Kỹ năng mềm:

- Trình độ tiếng Anh: chứng chỉ B Quốc Gia (do trường Đại Học An Giang cấp hoặc bằng cấp quốc tế tương đương).

- Công nghệ thông tin: Trình độ Tin Học chứng chỉ A Quốc Gia (do trường Đại Học An Giang cấp); có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ, ứng dụng trong xử lý số liệu và thống kê liên quan đến ngành Trồng Trọt; các phần mềm chính trong việc hỗ trợ tính toán ứng dụng trong xử lý thống kê số liệu thực nghiệm.

- Năng lực hành vi khác: Thực hiện các kỹ năng mềm tốt như giao tiếp, truyền thông, tiếp xúc cộng đồng, vừa có đủ khả năng tư duy và làm việc độc lập để tự giải quyết vấn đề tốt đồng thời lại có khả năng làm việc nhóm tốt. Kỹ năng tìm việc làm cho bản thân, thích ứng với công việc được giao, luôn có ý thức và động cơ tự làm giàu cho bản thân bằng con đường khởi tạo doanh nghiệp.

đ/ Yêu cầu về thái độ:

- Có tinh thần hướng nghiệp, tâm huyết với nghề và có tinh thần trách nhiệm trong nghề nghiệp.

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

- Có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo và có ý thức tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật về lãnh vực chuyên ngành trồng trọt.

e/ Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

- Làm việc tại các công ty thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, các phòng thí nghiệm phân tích, kiểm dịch thực vật, nghiên cứu và phát triển sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật. Làm việc tốt ở các Hợp Tác Xã, Trang Trại, Phòng Nông Nghiệp, Sở Nông Nghiệp.

- Công tác tại các Viện, Trường Đại Học, Cao Đẳng, Trung Cấp Chuyên Nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về trồng trọt, cơ quan phân tích, kiểm dịch thực vật với vai trò là cán bộ giảng dạy hoặc nghiên cứu viên.

g/ Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Tiếp tục học tập và nghiên cứu để nâng cao trình độ đến Cao học, Nghiên cứu sinh trong các lĩnh vực chuyên sâu về ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật vào các lĩnh vực có liên quan như: Sinh Lý Cây Trồng, Kỹ Thuật Trồng Trọt, Di Truyền Chọn Giống, Công Nghệ Sinh Học, Phát Triển Nông Thôn

HIỆU TRƯỞNG