Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users14 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,511,694
  • Unique Visitor: 197,220
  • IP của bạn3.215.182.36
  • Từ ngày11/04/2009

Văn Phòng Khoa

Chức năng - nhiệm vụ:

Văn phòng Khoa có chức năng hỗ trợ Ban Chủ nhiệm Khoa trong các hoạt động quản lý nhân sự, đào tạo, nghiên cứu, tập huấn, hợp tác, tài chính và các hoạt động khác... của Khoa.

Tổ chức nhân sự: Văn phòng Khoa gồm 5 người: 1 Trợ lý Đào tạo, 2 trợ lý công tác sinh viên – học sinh (Hệ chính quy và Hệ không chính quy), 1 Trợ lý Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế, 1 Văn thư.

Nhiệm vụ chính: Văn phòng Khoa phụ trách quản lý sinh viên và chương trình đào tạo các ngành/chuyên ngành bậc đại học, TCCN do Khoa quản lý. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản, quy định của Bộ, Trường về công tác đào tạo. Chịu trách nhiệm sắp xếp lịch giảng dạy – học tập trong học kỳ. Hỗ trợ xây dựng và theo dõi thực hiện chương trình đào tạo toàn khóa tất cả các ngành nghề đào tạo của Khoa. Quản lý chất lượng giảng dạy; tiến độ và kết quả học tập – rèn luyện của sinh viên. Tiếp xúc và tư vấn sinh viên trong một số hoạt động học tập và sinh hoạt. Văn phòng Khoa hỗ trợ quản lý hoạt động các chương trình và đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (cấp trường, cấp tỉnh, cấp bộ và hợp tác quốc tế). Hỗ trợ tổ chức và quản lý các khóa tập huấn chuyển giao công nghệ. Quản lý kết quả học tập, đánh giá chất lượng đào tạo, phối hợp thẩm định quy trình đào tạo và đề xuất những thay đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Liên hệ:

Chánh Văn Phòng Khoa

ThS: Đào Thị Mỹ Tiên

Email: dtmtien@agu.edu.vn

Xem thông tin nhân sự