Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users16 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,560,510
  • Unique Visitor: 199,894
  • IP của bạn34.239.172.52
  • Từ ngày11/04/2009

Danh sách cán bộ lớp khoa Nông Nghiệp-TNTNnăm học 2011-2012

DANH SÁCH CÁN BỘ LỚP

KHOA NÔNG NGHIỆP-TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

NĂM HỌC 2011-2012

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Huyền Trang

DH9TP

Bí thư

0979404926

Phan Tuấn Liệt

Lớp trưởng

0979427441

2

Võ Đức Anh Nhật

DH9SH

Bí thư

0986222925

Nguyễn Hữu Lợi

Lớp trưởng

0973578729

3

Nguyễn Trọng Hiếu

DH9PN

Bí thư

0989970186

Đào Văn Được

Lớp trưởng

0977980629

4

Lê Thị Bảo Ngừng

DH9TS

Bí thư

0973782057

Nguyễn Tuấn Vũ

Lớp trưởng

01689943848

5

Ngô Thị Thúy An

DH9CN

Bí thư

0977929710

Cao Hoàng Đệ

Lớp trưởng

0979609877

6

Bùi Duy Như Xuyến

DH9TT

Bí thư

01212929551

Huỳnh Kim Tiên

Lớp trưởng

0973398936

7

Nguyễn Văn Thanh

DH10TP

Bí thư

01666995387

Nguyễn Thanh Sang

Lớp trưởng

01685144664

8

Nguyễn Thị Huyền Sương

DH10SH

Bí thư

01677753700

Trương Trần Thuận

Lớp trưởng

01685141454

9

Đặng Thanh Phú

DH10PN

Bí thư

01656005002

Võ Văn Óc

Lớp trưởng

0902769133

10

Nguyễn Thị Hạnh Dúng

DH11TP

Bí thư

01676789002

Nguyễn Văn Tiền Em

Lớp trưởng

01699823525

11

Trương Thị Ngọc Hân

DH11SH

Bí thư

01644418785

Lê Hoàng Yên

Lớp trưởng

01676275828

12

Đinh Tài Nguyên

DH11PN

Bí thư

01686471066

Nguyễn Thanh Vũ

Lớp trưởng

01686000833

13

Hồ Văn Diệu

DH11TT

Bí thư

01675999380

Dương Thị Ngọc Thùy

Lớp Trưởng

01649518823

14

Lê Văn Đường

DH11QR

Bí thư

01677788072

Lê Minh Tây

Lớp trưởng

01689853700

15

Nguyễn Thị Thanh Phong

DH12TP

Bí thư

01636345819

Lê Bảo Trọng

Lớp trưởng

0938458432

16

Nguyễn Bảo Ý

DH12SH

Bí thư

01632925753

Nguyễn Minh Quang

Lớp trưởng

01689617733

17

Phạm Quốc Phong

DH12PN

Bí thư

01649901704

Trần Vương Linh

Lớp trưởng

01649252652

18

Trần Bình Trọng

DH12TS

Bí thư

0984409807

Nguyễn Ngọc Trọng Nhân

Lớp trưởng

01683064476

19

Tôn Long Trường

DH12TT

Bí thư

01655885881

Lê Quốc Toàn

Lớp trưởng

01673373853

20

Nguyễn CaoVĩnh

DH12QR

Bí thư

01882401248

Đặng Văn Hiền

Lớp trưởng

0922560025

21

Trần Thị Mộng Tuyền

DH12BT1

Bí thư

0979297408

Đoàn Văn Quẩn

Lớp trưởng

0974482244

22

Đỗ Thanh Giang

DH12BT2

Bí thư

0916717080

Đinh Nguyễn Quốc Triều

Lớp trưởng

01664091414

23

Nguyễn Bình Trường

CB-GV

Bí thư

0983377424

Phạm Trường An

P.Bí thư

0984767647

24

Lê Văn Lễnh

Đoàn Khoa

Bí thư

0913767225

Đặng Thế Lực

P.Bí thư

0986125489

Trịnh Thanh Duy

P.Bí thư

0977727657

Võ Văn Ốc

UVTV

0902769133

Dương Thị Ngọc Thùy

UVTV

01649518823

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA NN-TNTN

Đính kèmDung lượng
Danh sach can bo lop 2011-2012.doc86.5 KB