Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users15 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,631,917
  • Unique Visitor: 203,700
  • IP của bạn3.226.245.48
  • Từ ngày11/04/2009

Bộ môn Công Nghệ Thực Phẩm

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM


Trưởng Bộ mônTRẦN PHƯƠNG LAN

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:0984001577

Email: tplan@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết

Phó Trưởng Bộ môn

VŨ THỊ THANH ĐÀO

Năm sinh: 1984

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0919836936

Email: vttdao@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

NGUYỄN DUY TÂN

Năm sinh:

Chức vụ:

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:0918760603

Email: ndtan@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

TRẦN XUÂN HIỂN

Năm sinh:

Chức vụ:

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0918573973

Email: txhien@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


ĐÀO VĂN THANH

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0918830018

Email: dvthanh@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


CAO THỊ LUYẾN

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0919545429

Email: ctluyen@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


PHAN UYÊN NGUYÊN

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0987103351

Email: punguyen@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết

 

Giảng viên


 

 

Giảng viên


NGUYỄN THÀNH TRUNG

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0939300561

Email: nttrung@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết

Giảng viên


HỒ MINH THẢO

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:01665488955

Email: hmthao@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết

Giảng viên


HỒ THỊ NGÂN HÀ

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0919965143

Email: htnha@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


LÊ NGỌC HIỆP

Năm sinh: 1984

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0944321311

Email:lnhiep@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


TRỊNH THANH DUY

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0977727657

Email: tthanhduy@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết

 


Giảng viên


TRẦN NGHĨA KHANG

Năm sinh: 1983

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0984456927

Email: tnkhang@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


TRẦN THANH TUẤN

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0907781138

Email:tthanhtuan@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


DIỆP KIM QUYÊN

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 01218057899

Email: dkquyen@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết