Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users43 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,605,609
  • Unique Visitor: 202,508
  • IP của bạn18.205.109.152
  • Từ ngày11/04/2009

Bộ môn Chăn Nuôi

BỘ MÔN CHĂN NUÔI


Trưởng Bộ mônNGUYỄN THẾ THAO

Năm sinh:

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:0913677929

Email: ntthao@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Phó Trưởng Bộ mônVŨ NGỌC HOÀI

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0919121971

Email: vnhoai@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Phó Trưởng Bộ mônNGUYỄN TUYẾT GIANG

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:0902719021

Email: ntgiang@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


NGUYỄN THỊ HẠNH CHI

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:0914251296

Email: nthchi@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viênNGUYỄN THỊ THU HỒNG

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:0918584419

Email: ntthong@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viênLÊ THỊ THÚY HẰNG

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0919458223

Email: ltthang@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


BÙI PHAN THU HẰNG

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:0919523191

Email: bpthang@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


TRƯƠNG THANH NHÃ

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0913129026

Email: ttnha@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Phó Trưởng bộ môn


 


Giảng viên


HỒ XUÂN NGHIỆP

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0918944176

Email: hxnghiep@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


 


Giảng viên


NGÔ THỤY BẢO TRÂN

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0947740846

Email: ntbtran@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


NGUYỄN BÁ TRUNG

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0918139960

Email: nbtrung@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


TRẦN TRUNG TUẤN

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0974954647

Email: tttuan@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


NGUYỄN BÌNH TRƯƠNG

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0983377424

Email: nbtruong@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


NGUYỄN PHI BẰNG

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0909736636

Email: npbang@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


VÕ LÂM

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: PGS -Tiến sĩ

Điện thoại:0918104161

Email: vlam@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viênĐÀO THỊ MỸ TIÊN

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0989215488

Email: dtmtien@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết