Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users48 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,605,684
  • Unique Visitor: 202,508
  • IP của bạn18.205.109.152
  • Từ ngày11/04/2009

Bộ môn Khoa Học Cây Trồng

BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG


Phó Trưởng Bộ môn

 

TRẦN VĂN KHẢI

Năm sinh:

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0918706884

Email: tvkhai@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Phó Trưởng Bộ môn

 

LÊ MINH TUẤN

Năm sinh:

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0919966777

Email: lmtuan@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 

NGUYỄN VĂN MINH

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:0985513402

Email: nvminh@agu.edu.vn

Xem CV chi tiếtGiảng viên

 

NGUYỄN PHÚ DŨNG

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0918811377

Email:  npdung@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 

VÕ THỊ XUÂN TUYỀN

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0919315288

Email: vtxtuyen@agu.edu.vn

Xem CV chi tiếtGiảng viên

 

HUỲNH TRƯỜNG HUÊ

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0918308148

Email: hthue@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 

NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:01234649909

Email: nttdiem@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 

NGUYỄN THỊ THÁI SƠN

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0918872653

Email: nttson@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 

VÕ THI HƯỚNG DƯƠNG

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0989864528

Email: vthduong@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0918619584

Email: ntmchau@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 

TRẦN VĨNH SANG

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:01688003738

Email: tvinhsang@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 


Giảng viên

 

VĂNG THỊ TUYẾT LOAN

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:01234919661

Email: vttloan@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 

CÙ NGỌC QUÍ

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0913821787

Email: cnqui@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết