Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users10 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,542,707
  • Unique Visitor: 198,676
  • IP của bạn3.214.224.224
  • Từ ngày11/04/2009

Bộ môn Công Nghệ Sinh Học

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC


Phó Trưởng Bộ môn

 

VĂN VIỄN LƯƠNG

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0918.545.538

Email: vvluong@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Phó Trưởng Bộ môn

 

 


Phó Trưởng Bộ môn

 

DIỆP NHỰT THANH HẰNG

Năm sinh: 1969

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0987703147

Email: dnthang@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Phó Trưởng Bộ môn

 

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

Năm sinh: 1974

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0989054641

Email:  ntmduyen@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 

 


Giảng viên

 

 

NGUYỄN HỮU THANH

Năm sinh: 1976

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:0907221076

Email:  nhthanh@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 

TRƯƠNG ÁNH PHƯƠNG

Năm sinh: 1981

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0918613677

Email: taphuong@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 

ĐOÀN THỊ MINH NGUYỆT

Năm sinh: 1978

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:0918717835

Email:  dtmnguyet@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 

TRỊNH HOÀI VŨ

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0918586961

Email: thvu@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 

LÊ HOÀNG BẢO NGỌC

Năm sinh: 1983

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0907686369

Email: lhbngoc@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 

NGUYỄN PHÚ THỌ

Năm sinh: 1983

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0913723401

Email: nptho@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 

NGUYỄN KHẮC CHUNG THẨM

Năm sinh: 1981

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0915996553

Email: nkctham@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 

PHẠM TRƯỜNG AN

Năm sinh: 1984

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0984767647

Email: ptan@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 

BẰNG HỒNG LAM

Năm sinh: 1984

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0944375753

Email: bhlam@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 

VƯƠNG BẢO NGỌC

Năm sinh: 1983

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0986222983

Email: vbngoc@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 

LÝ THỊ THANH THẢO

Năm sinh: 1987

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0979853987

Email: lttthao@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên

 

HỒ THỊ THU BA

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0908536122

Email: httba@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết