Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users19 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,542,596
  • Unique Visitor: 198,671
  • IP của bạn3.214.224.224
  • Từ ngày11/04/2009

Bộ môn Phát Triển Nông Thôn & QLTN

BỘ MÔN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN & QLTN


Trưởng Bộ môn


THÁI HUỲNH PHƯƠNG LAN

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 01277212133

Email:  thplan@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Phó Trưởng Bộ môn


PHẠM DUY TIỄN

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0919271970

Email:  pdtien@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


PHẠM XUÂN PHÚ

Năm sinh: 1976

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0913821334

Email: pxphu@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


PHẠM VĂN QUANG

Năm sinh: 1968

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:0918760603

Email:  pvquang@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


PHẠM HUỲNH THANH VÂN

Năm sinh: 1978

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0962179171

Email: phtvan@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viênHUỲNH NGỌC ĐỨC

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0972565917

Email:  hnduc@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


TRẦN VĂN HIẾU

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0918611120

Email: tvhieu@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết

 


Giảng viên


 

Đường Huyền Trang

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:01234430262

Email: dhtrang@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết