Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users36 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,542,623
  • Unique Visitor: 198,672
  • IP của bạn3.214.224.224
  • Từ ngày11/04/2009

Bộ môn Thủy Sản

BỘ MÔN THỦY SẢN


Trưởng Bộ mônPHAN PHƯƠNG LOAN

Năm sinh: 1977

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:01234574574

Email:  pploan@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Phó Trưởng Bộ môn


 


Giảng viên


LÊ VĂN LỄNH

Năm sinh: 1977

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0913767225

Email: lvlenh@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết
Giảng viênTRẦN KIM HOÀNG

Năm sinh: 1978

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0919475048

Email: tkhoang@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viênTRỊNH THỊ LAN

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0989796002

Email: ttlan@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


 


Giảng viên


TRẦN KIM NGỌC

Năm sinh: 1983

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0902448114

Email: tkngoc@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


NGUYỄN HỮU YẾN NHI

Năm sinh: 1984

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:0914803891

Email:  nhynhi@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


BÙI THỊ KIM XUYẾN

Năm sinh: 1985

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0919475075

Email: btkxuyen@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


 


Giảng viên


NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Năm sinh: 1985

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0947223630

Email: ntthang@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


TRẦN THỊ MỘNG TRINH

Năm sinh: 1984

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0983264696

Email: ttmtrinh@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên


PHAN THỊ THANH VÂN

Năm sinh:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:0918625920

Email: pttvan@agu.edu.vn

Xem CV chi tiết


Giảng viên