Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users50 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,605,675
  • Unique Visitor: 202,508
  • IP của bạn18.205.109.152
  • Từ ngày11/04/2009

Quyết đinh bổ nhiệm cán bộ Trưởng, Phó bộ môn Khoa nhiệm kì 2017-2022

Căn cứ theo Nghị quyết số 21-NQ/ĐU ngày 05/3/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học An Giang.

Quyết đinh bổ nhiệm cán bộ Trưởng, Phó bộ môn Khoa nhiệm kì 2017-2022 với các quyết định số 414,415,416,417/QĐ-ĐHAG Bổ nhiệm

-Bà Thái Huỳnh Phương Lan giữ chức Trưởng bộ môn Phát triển Nông Thôn và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên.

-Bà Trần Phương Lan giữ chức Trưởng bộ môn Công nghệ Thực Phẩm.

- Bà Phan Phương Loan giữ chức Trưởng bộ môn Thủy sản.

- Ông Lê Công Quyền giữ chức Phó Trưởng bộ môn Thủy sản.