Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users40 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,591,323
  • Unique Visitor: 201,326
  • IP của bạn3.231.226.13
  • Từ ngày11/04/2009

Thông báo tuyển dụng cán bộ hỗ trợ dự án của Climate Sense

Thông báo tuyển dụng cán bộ hỗ trợ dự án về Nông nghiệp của Climate Sense

Climate Sense và các đối tác của nó sẽ là:

• đồng đầu tư vào các hệ thống điện mặt trời quy mô nhỏ, có thể thuộc sở hữu của các công ty dự án riêng biệt, và sẽ được kết hợp với sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản

• súc tích thành lập một hoặc nhiều công ty dự án, thuộc sở hữu của các đối tác khác, nếu được yêu cầu

• nhận được tất cả các phê duyệt, chứng chỉ và giấy phép pháp lý và kỹ thuật cần thiết

• thiết kế, xây dựng, vận hành và giám sát các hệ thống điện mặt trời sẽ được kết hợp với sản xuất nông nghiệp và / hoặc nuôi trồng thủy sản

• thiết kế thử nghiệm (thí nghiệm) sử dụng đất kép, bao gồm trồng lúa và nuôi trồng thủy sản kết hợp với hệ thống điện mặt trời

• Thực hiện và giám sát các bài thử nghiệm

• đánh giá và ghi lại các bài thử nghiệm

• xây dựng các ứng dụng và mô hình kinh doanh khác nhau của hệ thống điện mặt trời sử dụng đất kép, ở các quy mô khác nhau.

Nhiệm vụ của Cán bộ Dự án (Hệ thống điện mặt trời & Nông nghiệp / Nuôi trồng thủy sản) sẽ là hỗ trợ tất cả các tham vọng của Climate Sense ở trên, và cụ thể là ứng viên sẽ hỗ trợ Giám đốc Climate Sense:

1. Nghiên cứu bàn về các đối tượng cụ thể liên quan đến sử dụng đất kép cho hệ thống điện mặt trời và nông nghiệp / nuôi trồng thủy sản, bao gồm các khía cạnh tài chính và kinh tế

2. Thu thập thông tin, xây dựng và duy trì thư viện điện tử Climate Sense về hệ thống điện mặt trời và sử dụng đất kép, với các tài liệu tiếng Việt và tiếng Anh

3. Kết nối với các quan chức, chuyên gia và các doanh nghiệp địa phương quan tâm đến điện mặt trời sử dụng đất kép ở An Giang và các nơi khác ở đồng bằng sông Cửu Long.

4. Xác định các phê duyệt, chứng chỉ và giấy phép pháp lý và kỹ thuật cần thiết cho việc áp dụng điện mặt trời sử dụng đất kép và hỗ trợ Climate Sense và các đối tác trong việc nhận được chúng.

5. Xác định và liên lạc với nông dân nơi PV mặt trời và nông nghiệp / nuôi trồng thủy sản có thể được thử nghiệm, và ai có thể là nhà đồng đầu tư trong hệ thống điện mặt trời tại trang trại.

6. Xác định và liên lạc với các nhà đầu tư, nhà phát triển và nhà điều hành hệ thống điện mặt trời nơi và nông nghiệp / nuôi trồng thủy sản có thể được thử nghiệm

7. Tổ chức, giám sát kỹ thuật (thiết kế), mua sắm và xây dựng (EPC) của các hệ thống điện mặt trời sẽ được phát triển bởi Climate Sense và các đối tác

8. Hỗ trợ thiết lập và giám sát các thử nghiệm / thí nghiệm sử dụng đất kép

9. Xác định các cơ hội kinh doanh bổ sung cho hệ thống điện mặt trời sử dụng đất kép ở đồng bằng sông Cửu Long

10. Học hỏi và chia sẻ thông tin về điện mặt trời và nông nghiệp / nuôi trồng thủy sản trong các hội thảo, hội nghị và hội họp liên quan ở thành phố Cần Thơ, thành phố Long Xuyên và các địa điểm khác

6

11. Giúp Giám đốc Climate Sense dịch trong các cuộc họp kinh doanh và dịch các tài liệu ngắn (chủ yếu tiếng Anh sang tiếng Việt)

Trình độ, năng lực và kinh nghiệm

Ứng viên sẽ có các bằng cấp, năng lực và kinh nghiệm sau đây:

1. Giáo dục tối thiểu ở mức độ cử nhân, về năng lượng, nông nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản, hoặc một khoa học liên quan chặt chẽ

2. Tối thiểu một số kinh nghiệm làm việc tại một doanh nghiệp ở Việt Nam

3. Kiến thức cơ bản tối thiểu về quản lý kinh doanh và thẩm định tài chính đầu tư

4. Chứng tỏ khả năng xây dựng mạng lưới liên lạc trong các cộng đồng chuyên nghiệp khác nhau và ở các cấp độ khác nhau

5. Kinh nghiệm làm việc với nông dân (trong mọi khả năng) là một lợi thế khác biệt

6. Sẵn sàng và năng lực tìm hiểu về điện mặt trời sử dụng đất kép

7. Sẵn sàng và năng lực tìm hiểu về các quy định về điện và sử dụng đất

8. Thể hiện khả năng làm việc độc lập, tự quản lý

9. Sẵn sàng làm việc tại nhà ở đồng bằng sông Cửu Long và thường xuyên đi lại qua đồng bằng và đặc biệt là ở An Giang, Cần Thơ, cũng như thỉnh thoảng đến Hà Nội và T.P. Hồ Chí Minh

10. Kỹ năng viết tiếng Việt xuất sắc, và khả năng giao tiếp tiếng Anh tối thiểu (viết, nói)

Thù lao và hợp đồng

Climate Sense cung cấp lương cạnh tranh. Hợp đồng có thời hạn tối đa một năm, việc làm toàn thời gian sẽ được cung cấp theo quy định lao động Việt Nam

Các ứng dụng

Ứng viên nên nộp một thư yêu thích ngắn gọn (bằng tiếng Anh) và CV của họ (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt), bao gồm tên và chi tiết liên lạc của ít nhất ba người quản lý hoặc đồng nghiệp trước đây, những người sẵn sàng cung cấp quan điểm của họ về thành tích và khả năng công việc của bạn. Bản sao / quét của giáo dục đại học (cao đẳng, đại học) và các khóa học có liên quan được yêu cầu trong phụ lục.

Thời hạn

Các ứng dụng nên được gửi qua email không muộn hơn Thứ Sáu ngày 11 tháng 10 năm 2019. Ứng viên sẽ được lọt vào danh sách phỏng vấn không muộn hơn Thứ Hai ngày 14 tháng 10 năm 2019. Chỉ những ứng viên lọt vào danh sách sẽ được phỏng vấn. Các cuộc phỏng vấn và bài tập viết sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ thứ ba ngày 15 đến thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2019.

Các ứng dụng nên được gửi đến:

Nicolaas P.J.M. (tên riêng Koos) NEEFJES, Giám đốc / Director

Công ty TNHH Ý thức Khí hậu / Climate Sense limited (Mã số doanh nghiệp / business registration nr.: 0107457832)

Nhà 25 Dãy T3, KĐT Nam Thăng Long, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Viêt Nam

M. +84913248270 E. Koos.neefjes@gmail.com

Đính kèmDung lượng
Climate Sense Project Officer JD ENG+VN 26092019.pdf292.02 KB