Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users64 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,544,677
  • Unique Visitor: 198,808
  • IP của bạn3.94.202.172
  • Từ ngày11/04/2009

Điểm thi lại HKI năm học 2011-2012 Khóa mới (hệ 11)

Sau đây là điểm thi TN khóa ngày 07-08-2012 khoa cập nhật từ điểm thi lai của các khóa.Ngày 16-08-2012 nhắp vào đường link bên dưới để xem điểm.


1. Điểm lớp CN08B

http://agri.agu.edu.vn/?q=cn08b2011

2. Điểm lớp TCT08B

http://agri.agu.edu.vn/?q=tct08b2011

3. Điểm Lớp TTS08B

http://agri.agu.edu.vn/?q=tts08b2011

4. Điểm Lớp TTT09B

http://agri.agu.edu.vn/?q=ttt09b2011

5. Điểm lớp CN09B

http://agri.agu.edu.vn/?q=tcn09b2011

6. Điểm lớp TCT09B

http://agri.agu.edu.vn/?q=tct09b2011

7. Điểm lớp TCN10A

http://agri.agu.edu.vn/?q=tcn10a2011

08. Điểm lớp TCN10B

http://agri.agu.edu.vn/?q=tcn10b2011

09. Điểm lớp TCT10A

http://agri.agu.edu.vn/?q=tct10a2011

10. Điểm lớp TCT10B

http://agri.agu.edu.vn/?q=tct10b2011

11. Điểm lớp TTT10A1

http://agri.agu.edu.vn/?q=ttt10a12011

12. Điểm lớp TTT10A2

http://agri.agu.edu.vn/?q=ttt10a22011

13. Điểm lớp TTT10A3

http://agri.agu.edu.vn/?q=ttt10a32011

14. Điểm lớp TTT10B

http://agri.agu.edu.vn/?q=ttt10b2011

15. Điểm lớp TTT11A1

http://agri.agu.edu.vn/?q=tt11a1

16. Điểm lớp TTT11A2

http://agri.agu.edu.vn/?q=tt11a2

17. Điểm lớp TTT11A3

http://agri.agu.edu.vn/?q=tt11a3

18. Điểm lớp TTT11A4

http://agri.agu.edu.vn/?q=tt11a4

19. Điểm lớp TTT11B

http://agri.agu.edu.vn/?q=tt11b

20. Điểm các lớp học lại

http://agri.agu.edu.vn/?q=hoclai2011

21. Điểm thi lại các lớp

http://agri.agu.edu.vn/?q=thilai

22. Điểm thi TN

http://agri.agu.edu.vn/?q=TN