Nhằm mục đích phối hợp tổ chức Hội thảo trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu cũng như giới thiệu thông tin cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học An Giang (ĐHAG) về các chương trình học ở Đại học Okayama, Nhật Bản, đoàn đại diện Đại học Okayama

Chi tiết