I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU – Thể hiện được tinh thần, truyền thống dân tộc “uống nước nhớ nguồn – ăn quả nhớ kẻ trồng cây”; – Thể hiện tình thương yêu và quý mến của các bạn sinh viên đối với…

Chi tiết