Khoa Nông nghiệp –TNTN xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai chương trình báo cáo, tập huấn của chuyên gia Diễn Đàn Môi Trường Mekong cụ thể như sau: I. Thời gian và địa điểm thực hiện:     –  Số lượng:…

Chi tiết

Nhằm mục đích phối hợp tổ chức Hội thảo trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu cũng như giới thiệu thông tin cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học An Giang (ĐHAG) về các chương trình học ở Đại học Okayama, Nhật Bản, đoàn đại diện Đại học Okayama

Chi tiết