Lãnh đạo Khoa nông nghiệp, Lãnh đạo bộ môn Chăn nuôi Thú y, quí Thầy/ Cô và Đại diện Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam đã đồng hành và hổ trợ tổ chức buổi chia sẻ định hướng nghề…

Chi tiết