Đăng ngày: 28 Tháng Mười Một, 2022, bởi Đỗ Thành

KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN 8

NHIỆM KỲ 2023 – 2028

 I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-CĐCS và Hướng dẫn số 56/HD-CĐCS ngày 12 tháng 09 năm 2022 của Công đoàn Cơ sở Trường Đại học An Giang về việc Tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang, BCH CĐBP 8 xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận 8 nhiệm kỳ 2023-2028. Kế hoạch cụ thể như sau:

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2022

2. Địa điểm: Phòng họp 222, khu Văn phòng khoa, Trường Đại học An Giang

3. Đối tượng: tất cả đoàn viên CĐBP 8

4. Thành phần Ban tổ chức:

– B. Nguyễn Thị Thảo LinhPCT. CĐCS Trường ĐHAG
– B. Nguyễn Thị Thanh Xuân – B. Phan Phương Loan – Ô. Nguyễn Duy TânBCN Khoa BCN Khoa BCN Khoa
– B. Nguyễn Tuyết GiangCT. CĐBP 8
– B. Nguyễn Thị Minh ChâuPCT. CĐBP 8
– Ô. Trịnh Thanh Duy                    MC
– B. Hồ Thị Ngân HàThư ký
– B. Nguyễn Thị Hạnh ChiThư ký
– B. Vũ Thị Thanh ĐàoThành viên
– B. Văng Thị Tuyết LoanThành viên
– B. Nguyễn Phi BằngThành viên
– B. Thái Đan ThanhThành viên
– Ô. Trần Vĩnh SangThành viên
– Ô. Đỗ Hà ThànhThành viên

5. Nội dung hội nghị:

5.1 Nghi thức

  • Chào cờ
  • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
  • Bầu Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký

5.2 Nội dung:

  • Trình bày tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028.
  • Thảo luận các Văn kiện của Đại hội.
  • Công tác nhân sự Đại hội:
  • Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường:

6.1. Thành phần tham dự: Tất cả đoàn viên CĐBP 8.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Chủ tịch CĐ08 Bà Nguyễn Tuyết Giang thông qua chương trình hội nghị
Phó chủ tịch CĐ08 Bà Nguyễn Thị Minh Châu phát biểu
Đại diện Công Đoàn cấp trên Bà Nguyễn Thị Thảo Linh phát biểu
Chai tay cám ơn BCH cũ
Chúc mừng Ban chấp hạnh mới