STTTên đề tàiTên CNĐTNăm
nghiệm thu
1Chỉnh lý, bổ sung bản đồ đất tỉnh An Giang tỷ lệ 1/100.000Võ Tòng Anh2006
2Xây dựng qui trình sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus) tại An GiangPhan Phương Loan2010
3Nghiên cứu ứng dụng  hoàn chỉnh quy trình sinh sản nhân tạo và sản xuất giống cá tra nghệ  (Pangasius kunyit)Vương Học Vinh2013
4Ương giống và nuôi thương phẩm cá chạch lấu ((Mastacembelus favus).Phan Phương Loan2013
5Phục tráng giống gà tàu vàng địa phương có sức tăng trọng cao, chất lượng thịt tốtVõ Lâm2014
6Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống cá rô biển (Pristolepis fasciata) tại An GiangPhan Phương Loan2014
7Bảo tồn nguồn lợi thủy sản khu vực Búng Bình Thiên kết hợp phát triển du lịchChau Thi Đa (Thành viên)2015
8Chọn lọc, đánh giá năng suất và hàm lượng curcumin của cây nghệ xà cừNguyễn Thị Mỹ Duyên 2016
9Chọn lọc, đánh giá năng suất và thành phần hoạt chất trong củ huyềnNguyễn Thị Mỹ Duyên 2016
10Đánh giá tổn thương tài nguyên đất của tỉnh An Giang và đề xuất giải pháp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ừng phó BĐKH và Thiên taiPhạm Duy Tiễn         (Thành viên chính)2016
11Tuyển chọn các giống lúa mùa nổi chất lượng cao phù hợp điều kiện tỉnh An GiangNguyễn Thị Thanh Xuân và thầy cô Khoa Nông nghiệp-TNTN, TTNCPTNTĐang thực hiện
12Đánh giá tiềm năng phát triển khởi nghiệp và thu hút đầu tư tại tỉnh An Giang Hồ Thanh Bình, Trịnh Thanh Duy (phối hợp với ĐH Hoa Sen) nghiệm thu
14Nghiên cứu  xây dựng  quy  trình trồng,  chế biến  và  tạo  sản phẩm đặc sản từ cây  Huyền tinh (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze, Taccaceae) tại tỉnh An GiangHồ Thanh Bình, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Văn Viễn Lương, Cao Thị Luyến, Vũ Thị Thanh Đào (Tham gia thực hiện)Đã nghiệm thu Tháng 7/2019
15Nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Trèn bầu (Ompok bimaculatus) tại An Giang Lê Văn LễnhĐã NT
16Nghiên cứu cải thiện quy trình kỹ thuật nuôi cá rô phi, điêu hồng để nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm giá thành sản phẩmPhan Phương LoanChuẩn bị NT cấp Tỉnh