Bộ môn Nuôi trồng thủy sản

Nhiệm vụ của Bộ môn là giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi các đối tượng thủy sản. Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng cho các đối tượng thủy sản, bệnh trên tôm cá, môi trường nuôi và đa dạng thủy sinh vật,…

Tổ chức: Bộ môn có 9 giảng viên (02 tiến sĩ, 07 thạc sĩ).

Đào tạo: Bộ môn giảng dạy các môn về kỹ thuật sản xuất giống và nuôi các loài thủy sản nước ngọt, lợ mặn, dinh dưỡng và di truyền chọn giống các loài thủy sản cho sinh viên đại học.

Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu được tập trung chủ yếu vào các lãnh vực như đánh giá và quản lý chất lượng nước, đánh giá tác động môi trường từ các hoạt động nuôi thủy sản, nguồn lợi thủy sinh vật, biến động quần thể thủy sinh vật, đa dạng sinh học, các quy trình gây nuôi thức ăn tự nhiên…Nghiên cứu xây dựng được các qui trình sinh sản nhân tạo các loài cá có giá trị kinh tế và đã thành công trên các loài cá tra, bống tượng, cá leo, chạch lấu, lươn đồng, …; Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, hiệu quả các mô hình nuôi; Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và công thức thức ăn của những loài thủy sản nuôi quan trọng;

Tập huấn: Bộ môn thường tổ chức các lớp tập huấn theo yêu cầu. Các lớp tập huấn được tổ chức bao gồm phân tích và quản lý chất lượng nước trong ao nuôi tôm/cá, phân loại thực vật và động vật thủy sinh, kỹ thuật phân lập và nuôi tảo, các qui trình nuôi thức ăn tự nhiên, kỹ thuật sinh sản xuất giống các loài cá nước ngọt, ứng dụng công nghệ tiên tiến cho các mô hình nuôi thủy sản bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu ở vùng ĐBSCL, xây dựng công thức và sản xuất thức ăn cho các loài thủy sản nuôi quan trọng

Cơ sở vật chất: Phòng thí nghiệm dinh dưỡng và thức ăn thủy sản; Phòng thí nghiệm di truyền; trại thực nghiệm thủy sản nước ngọt với các trang thiết bị hiện đại phù hợp cho chức năng nghiên cứu và giảng dạy.

Nguyễn Hữu Yến Nhi

Phó Trưởng bộ môn
Tiến sĩ Khoa học Động vật Thủy sản Tel: Mobile: (+84) 914 803 891 Email: nhynhi@agu.edu.vn

Trịnh Thị Lan

Giảng viên
Thạc sĩ Khoa học Môi trường
Tel:
Mobile: (+84) 989 796 002 Email: ttlan@agu.edu.vn.

Lê Văn Lễnh

Giảng viên
Thạc sĩ Nuôi trồng Thủy sản Tel: Mobile: (+84) 913 767 225 Email: lvlenh@agu.edu.vn.

Trần Kim Hoàng

Giảng viên
Thạc sĩ Ngành Thủy sản Tel: Mobile: (+84) 919475048 Email: tkhoang@agu.edu.vn.

Trần Thị Mộng Trinh

Giảng viên
Thạc sĩ Nuôi trồng Thủy sản Tel: Mobile: (+84) 983 264 696 Email: ttmtrinh@agu.edu.vn

Phan Thị Thanh Vân

Giảng viên
Thạc sĩ Nuôi trồng Thủy sản Tel: Mobile: (+84) 918 625 920 Email: pttvan@agu.edu.vn

Bùi Thị Kim Xuyến

Giảng viên
Thạc sĩ Nuôi trồng Thủy sản Tel: Mobile: (+84) 918 743 773 Email: btkxuyen@agu.edu.vn

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Giảng viên
Thạc sĩ Nuôi trồng Thủy sản Tel: Mobile: (+84) 947 223 630 Email: ntthang@agu.edu.vn

Trần Kim Ngọc

Giảng viên
Thạc sĩ Nuôi trồng Thủy sản Tel: Mobile: (+84) 902 448 114 Email: tkngoc@agu.edu.vn
Scroll to Top