Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Khoa Nông Nghiệp-TNTN được thành lập theo quyết định số 241/QĐ-UB-TC của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ký ngày 21/02/2001. Đây là đơn vị trực thuộc trường Đại Học An Giang, một trường đại học công lập trực thuộc UBND Tỉnh An Giang.

NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ của Khoa là đào tạo các ngành có liên quan đến nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên: Công nghệ chế biến thực phẩm, Công nghệ sinh học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Nuôi trồng thủy sản, Chăn nuôi, Phát triển nông thôn. HIện tại, Khoa thực hiện đào tạo trình độ đại học và cao đẳng dưới hình thức chính quy và giáo dục thường xuyên. Từ năm 2014, Khoa bắt đầu tuyển sinh đào tạo Thac sĩ ngành Khoa học cây trồng (theo Quyết định số 5228 QĐ BGDĐT ngày 27/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) mở ra triển vọng mới về đào tạo Cao học của Nhà trường nói chung và Khoa Nông nghiệp-TNTN nói riêng. Khoa Nông nghiệp-TNTN cũng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến nông nghiệp của tỉnh An Giang và khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long.

Ban chủ nhiệm khoa

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN
Phó Trưởng Khoa
(Phụ trách Khoa)
Tiến sĩ Khoa học Cây Trồng
Tel: (+84) 296 625 65 65 - 1022
Mobile: (+84) 834 430 369
Email: nttxuan@agu.edu.vn
pHAN PHƯƠNG LOAN
Phó Trưởng Khoa
Tiến sĩ Nuôi trồng Thủy sản
Tel: (+84) 296 625 65 65 - 1024
Mobile: (+84) 834 574 574
Email: pploan@agu.edu.vn
NGUYỄN DUY TÂN
Phó Trưởng Khoa
Tiến sĩ Công nghệ Thực phẩm
Tel: (+84) 296 625 65 65 - 1024
Mobile: (+84) 918 760 603
Email: ndtan@agu.edu.vn

Thành tích

Đào tạo

Trong 20 năm qua khoa đã đào tạo 16 khóa với hơn 5000 kỹ sư ra trường. Hiện nay, khoa có gần 1600 SV đang theo học dưới hình thức chính quy và giáo dục thường xuyên bao gồm Cao học, Cao Dẳng, Đại Học. Phần lớn sinh viên tốt nghiệp của Khoa đều có việc làm ổn định, phù hợp chuyên môn đào tạo, nhiều sinh viên tốt nghiệp đang giữ cương vị quan trọng trong các doanh nghiệp và các đơn vị quản lý Nhà nước hoặc là chủ các trang trại làm ăn đạt hiệu quả cao.

Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế

Từ năm 2000 đến nay Khoa đã và đang thực hiện 132 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học với nhiều nguồn kinh phí từ trong nước và quốc tế. Trong đó (1) 5 đề tài cấp tỉnh ; (2) 94 đề tài cấp trường ; (3) 32 đề tài từ nguồn dự án quốc tế ; (4) 04 đề tài hợp tác với các Viện/Trường (kinh phí theo điều phối chung trên các chủ đề nghiên cứu) và (5) 02 đề tài về quy hoạch phát triển nông nghiệp bền vững với các huyện Tân Châu, tỉnh An Giang và huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp (kinh phí của địa phương). Thông qua các chương trình và dự án hợp tác quốc tế Cán bộ, Giảng viên của Khoa có điều kiện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và ngoại ngữ. Năm 2014, Khoa đang thực hiện 01 đề tài cấp Tỉnh, 05 đề tài cấp Cơ sở, 18 đề tài cấp Trường, 31 đề tài NCKH của Sinh viên và 6 dự án với các tổ chức trong và ngoài nước (Dự án mạng lưới đất ngập nước các trường Đại học; Dự án hợp tác với Tổng công ty dịch vụ, xây dựng và xuất khẩu lao động, Bộ Nông nghiệp & PTNT (Oleco); Dự án NICHE: Netherlands Initiative for capacity development in Higher Education) hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu nước và biến đổi khí hậu, Đại học Quốc gia TP HCM do Hà Lan tài trợ; Dự án Mekarn giai đoạn II: Tổ chức Sida/Thụy Điển tài trợ; Dự án dịch vụ hệ sinh thái, tổ chức SIDA/Thụy Điển tài trợ; Dự án Biotrop/SEAMEO). Khoa cũng đã thực hiện tốt các chương trinh trao đổi sinh viên và hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên nhiều trường đại học trên thế giới đến Đại học An Giang nghiên cứu thực địa.

Xây dựng đội ngũ

Khoa Nông nghiệp-TNTN đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ, Giảng viên. Hiện nay, Khoa có 83 CB, GV trong đó có 25 tiến sĩ, 56 thạc sĩ, 2 đại học. Hiện tại có nhiều giảng viên đang theo học sau tiến sĩ và nghiên cứu sinh ở trong nước và ngoài nước.

Scroll to Top