Nhiệm vụ của Bộ môn là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển ngành Chăn nuôi, Thú y trong nước và hội nhập quốc tế, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cộng đồng.

Tổ chức: Bộ môn có 15 giảng viên (01 PGS.TS , 09 tiến sĩ,  và 05 thạc sĩ).

Đào tạo: Hiện nay, Bộ môn Chăn nuôi – Thú y có các chương trình đào tạo hệ Cử nhân ngành Chăn nuôi và Thạc sĩ ngành Chăn nuôi. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã thành công và đang nắm giữ vai trò quan trọng trong các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế với các vị trí là nhà quản lý, chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, chủ trang trại,…

Nghiên cứu khoa học: Là một trong những đơn vị có nhiều thành tích trong nghiên cứu và chuyển giao, Bộ môn đã thực hiện nhiều đề tài cấp Tỉnh, cấp cơ sở, các dự án hợp tác quốc tế. Nghiên cứu khoa học của Bộ môn tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như dinh dưỡng thức ăn và sản phẩm chăn nuôi, di truyền và chọn giống vật nuôi, các chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, bệnh lý và các phương pháp chẩn đoán, điều trị bệnh trên vật nuôi theo các định hướng: (1) Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm động vật; (2) Tận dụng phụ phẩm và khai thác nguyên nguyên liệu bản địa sẵn có làm thức ăn chăn nuôi; (3) Ứng dụng công nghệ vi sinh trong chăn nuôi, thú y; (4) Vệ sinh an toàn thức ăn và sản phẩm chăn nuôi; (5) Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và cải thiện môi trường chăn nuôi. Từ đó, nhiều bài báo đã được xuất bản trên các tạp chí có uy tín trong nước và quốc tế, giới chuyên môn đánh giá cao.

Tập huấn: Bộ môn thường tham gia tổ chức các lớp tập huấn lĩnh vực chăn nuôi và thú y của địa phương, tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh gia súc, gia cầm cho kỹ thuật viên thú y và người chăn nuôi

Cơ sở vật chất: Bộ môn có hệ thống các Trại thực nghiệm và Phòng thí nghiệm với các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Liên hệ

TS. Nguyễn Thị Hạnh Chi

Phó Trưởng Bộ môn Chăn nuôi – Thú y

Email: nthchi@agu.edu.vn

Nguyễn Thị Hạnh Chi
Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0914.251.296
Email: nthchi@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Võ Lâm
Học hàm: Phó Giáo sư
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Động vật học
Điện thoại: 0918.104.161
Email: vlam@agu.edu.vn
Nguyễn Tuyết Giang
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Chăn nuôi
Điện thoại: 0902.719.021
Email: ntgiang@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Vũ Ngọc Hoài
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0907.646.189
Email: vnhoai@agu.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Hồng
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Chăn nuôi
Điện thoại: 0918.584.419
Email: ntthong@agu.edu.vn
Đào Thị Mỹ Tiên
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Chăn nuôi
Điện thoại: 0907.681.852
Email: dtmtien@agu.edu.vn
Lý lịch khoa học
Bùi Phan Thu Hằng
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0919.523.191
Email: bpthang@agu.edu.vn
Lý lịch khoa học
Lê Thị Thúy Hằng
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0919.458.223
Email: ltthang@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Nguyễn Bá trung
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0918.139.960
Email: nbtrung@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Trần Trung Tuấn
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Chăn nuôi
Điện thoại: 0974.954.647
Email: tttuan@agu.edu.vn
Lý lịch khoa học
Trương Thanh Nhã
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Thú y
Điện thoại: 0913.129.026
Email: ttnha@agu.edu.vn
Lý lịch khoa học
Hồ Xuân Nghiệp
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Chăn nuôi
Điện thoại: 0918.944.176
Email: hxnghiep@agu.edu.vn
Ngô Thụy Bảo Trân
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Thú y
Điện thoại: 0947.740.864
Email: ntbtran@agu.edu.vn
Lý lịch khoa học
Nguyễn Bình Trường
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Chăn nuôi
Điện thoại: 0983.377.424
Email: nbtruong@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Nguyễn Phi Bằng
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Thú y
Điện thoại: 0909.736.636
Email: npbang@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học