Bộ môn Công nghệ Sinh học

Nhiệm vụ của Bộ môn là giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất và nhân giống cây trồng mới theo xu thế và nhu cầu xã hội; nghiên cứu các kỹ thuật – công nghệ mới trong sản xuất phục vụ nông nghiệp, ứng dụng công nghệ vi sinh phục vụ nông nghiệp trong sản xuất phân bón – thuốc trừ sâu sinh học, trong điều trị bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản và các nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường, dược học.

Tổ chức: Bộ môn có 15 giảng viên (06 tiến sĩ, 2 NCS và 7 thạc sĩ).

Đào tạo: Bộ môn giảng dạy các môn học về vi sinh vật học, các quá trình sinh lý, sinh hóa trong cơ thể sinh vật, kiến thức di truyền, sinh học phân tử, an toàn sinh học, các kiến thức tổng quát và chuyên sâu về lĩnh vực CNSH, về phương pháp NCKH; ứng dụng tin học trong sinh học; kiến thức về CNSH nông nghiệp như: nuôi cấy mô tế bào thực vật, nuôi trồng và sản xuất giống trong nông nghiệp; các kiến thức về CNSH vi sinh vật, ứng dụng vi sinh vật trong đời sống, ứng dụng CNSH trong chế biến và bảo quản nông sản, thực phẩm; Ứng dụng CNSH trong sản xuất hoa, Cơ sở di truyền chọn giống thực vật, Cơ sở di truyền chọn giống Động vật, CNSH trong quản lý dịch hại, các kiến thức về thực tập và tốt nghiệp như: thu thập, đo đạc, tổng hợp và phân tích, xử lý dữ liệu, thực tập thực tế và thực tập chuyên ngành các lĩnh vực thuộc chuyên ngành CNSH cho sinh viên đại học.

Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu được tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, y học, dịch vụ và du lịch… nhằm phục vụ nhu cầu của cuộc sống như giống cây trồng, sức khỏe cây trồng, vật nuôi, thủy sản; công nghệ chế biến thực phẩm, các sản phẩm nông nghiệp cao phục vụ du lịch và giải trí. Ngoài ra, việc ứng dụng Sinh học phân tử và công nghệ di truyền đã tạo ra những cây trồng, vật nuôi có năng suất và chất lượng cao, những loại thực phẩm, dược phẩm phục vụ cho việc chữa trị bệnh cho con người.

Tập huấn: Bộ môn thường tổ chức các lớp tập huấn hoặc kết hợp với các Sở Ban ngành giảng dạy theo yêu cầu đặt hàng. Các lớp tập huấn được tổ chức liên quan như Giống cây trồng, kỹ thuật trồng và nhân giống các loại cây trồng, Nấm học, Nuôi cấy mô, Hoa kiểng, Dược liệu và các công nghệ mới trong lĩnh vực CNSH.

Cơ sở vật chất: Phòng thí nghiệm di truyền, Phòng Nuôi cấy mô, Phòng Nấm học, Phòng Vi sinh vật học, Phòng Protein và Enzyme, Nhà lưới – vườn ươm giống với các trang thiết bị hiện đại phù hợp cho chức năng nghiên cứu và giảng dạy.

Liên hệ

TS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Trưởng bộ môn Công nghệ Sinh học

Điện thoại: 0989.703.147

Email: ntmduyen@agu.edu.vn

Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học
Điện thoại: 0989.703.147
Email: ntmduyen@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Văn Viễn Lương
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Trồng trọt
Điện thoại: 0918.545.538
Email: vvluong@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Diệp Nhựt Thanh Hằng
Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Sinh lý Thực vật
Điện thoại: 0987.703.147
Email: dnthang@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Nguyễn Hữu Thanh
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Kỹ thuật Sinh học và Nông nghiệp
Điện thoại: 0907.221.076
Email: nhthanh@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Đoàn Thị Minh Nguyệt
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Kỹ thuật Sinh học và Nông nghiệp
Điện thoại: 0918.717.835
Email: dtmnguyet@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Trương Ánh Phương
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học
Điện thoại: 0918.613.677
Email: taphuong@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Hồ Thị Thu Ba
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học
Điện thoại: 0908.536.122
Email: httba@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Nguyễn Khắc Chung Thẩm
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Thú y
Điện thoại: 0915.996.553
Email: nkctham@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Lê Hoàng Bảo Ngọc
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học
Điện thoại: 0907.686369
Email: lhbngoc@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Nguyễn Phú Thọ
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học
Điện thoại: 0362.884.684
Email: nptho@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Trịnh Hoài Vũ
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học
Điện thoại: 0917.355.373
Email: thvu@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Vương Bảo Ngọc
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm và Đồ uống
Điện thoại: 0995.504.928
Email: vbngoc@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Lý Thị Thanh Thảo
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học
Điện thoại: 0979.853.987
Email: lttthao@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Phạm Trường An
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học
Điện thoại: 0962.294.444
Email: ptan@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Bằng Hồng Lam
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học
Điện thoại: 0944.375.753
Email: bhlam@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học