Bộ môn KHCT được thành lập theo quyết định số 79/QĐ.TC ĐHAG ngày 21/5/2001, với nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực về chuyên ngành Khoa học Cây trồng, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

 Bộ môn luôn hướng tới việc nâng cao chất lượng đào tạo CB kỹ thuật chuyên ngành KHCT và BVTV ngang tầm với các trường đại học trong khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực, nghiên cứu và thực tiễn sản xuất của ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

Tổ chức: Bộ môn có 13 giảng viên (01 PGS, 2 Tiến sĩ, 01 NCS, 09 thạc sĩ)

Đào tạo: BM giảng dạy các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành về Khoa học cây trồng và bảo vệ thực vật cho các hệ Cao học ngành KHCT, Đại học ngành KHCT, BVTV theo hệ chính quy và giáo dục thường xuyên và liên kết đào tạo. Ngoài ra, còn cho hệ Cao đẳng ngành KHCT, BVTV, liên thông từ Cao đẳng lên đại học ngành BVTV.

Nghiên cứu khoa học: Tập trung nghiên cứu trên các lĩnh vực về kỹ thuật canh tác, công tác giống và bảo vệ thực vật trên các loại cây trồng như lúa, cây lương thực, cây ăn trái, rau màu, cây công nghiệp, hoa kiểng và cây dược liệu.

Tập huấn: Bộ môn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn theo yêu cầu về các qui trình canh tác, nhân giống và bảo vệ thực vật trên các loại cây trồng theo hướng an toàn, phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu của vùng ĐBSCL.

Cơ sở vật chất: Phòng thí nghiệm phân tích đất, dinh dưỡng, sinh lý thực vật, nuôi cấy mô, di truyền và chọn giống, côn trùng, bệnh cây; Khu thực nghiệm, các nhà lưới với trang thiết bị máy móc hiện đại đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao.

Liên hệ:

Thạc sĩ Lê Minh Tuấn, Phó trưởng Bộ môn

Số điện thoại: 0919.966.777

Email: lmtuan@agu.edu.vn

Lê Minh Tuấn
Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Bảo vệ Thực vật
Điện thoại: 0919.966.777
Email: lmtuan@agu.edu.vn
Trần Văn Khải
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Bảo vệ Thực vật
Điện thoại: 0918.706.884
Email: tvkhai@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Bùi Thị Dương Khuyều
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0913.158.918
Email: btdkhuyeu@agu.edu.vn
Nguyễn Văn Chương
Học vị: PGS, Tiến sĩ
Chuyên ngành: Khoa học đất
Điện thoại: 0918.487.044
Email: nvchuong@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Nguyễn Phú Dũng
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Bảo vệ Thực vật
Điện thoại: 0918.811.377
Email: npdung@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Nguyễn Thị Thúy Diễm
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Trồng trọt
Điện thoại: 0834.649.909
Email: nttdiem@agu.edu.vn
Lê Hữu Phước
Học vị: Thạc sĩ, NCS
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0909.981.622
Email: lhphuoc@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Văng Thị Tuyết Loan
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0834.919.661
Email: vttloan@agu.edu.vn
Nguyễn Thị Thái Sơn
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0918.872.653
Email: nttson@agu.edu.vn
Võ Thị Xuân Tuyền
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0919.315.288
Email: vtxtuyen@agu.edu.vn
Nguyễn Thị Minh Châu
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Khoa học Cây trồng
Điện thoại: 0918.619.584
Email: ntmchau@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Trần Vĩnh Sang
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0763.953.329
Email: tvinhsang@agu.edu.vn
Cù Ngọc Quí
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0913.821.787
Email: cnqui@agu.edu.vn