Bộ môn Thủy Sản

Nhiệm vụ của Bộ môn là giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi các đối tượng thủy sản. Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng cho các đối tượng thủy sản, bệnh trên tôm cá, môi trường nuôi và đa dạng thủy sinh vật,…

Tổ chức: Bộ môn có 7 giảng viên (03 tiến sĩ (01 là lãnh đạo Khoa), 02 NCS, 03 thạc sĩ).

Đào tạo: Bộ môn giảng dạy các môn về kỹ thuật sản xuất giống và nuôi các loài thủy sản nước ngọt, lợ mặn, dinh dưỡng và di truyền chọn giống các loài thủy sản cho sinh viên đại học.

Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu được tập trung chủ yếu vào các lãnh vực như đánh giá và quản lý chất lượng nước, đánh giá tác động môi trường từ các hoạt động nuôi thủy sản, nguồn lợi thủy sinh vật, biến động quần thể thủy sinh vật, đa dạng sinh học, các quy trình gây nuôi thức ăn tự nhiên…Nghiên cứu xây dựng được các qui trình sinh sản nhân tạo các loài cá có giá trị kinh tế và đã thành công trên các loài cá tra, bống tượng, cá leo, chạch lấu, lươn đồng, …; Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, hiệu quả các mô hình nuôi; Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và công thức thức ăn của những loài thủy sản nuôi quan trọng;

Tập huấn: Bộ môn thường tổ chức các lớp tập huấn theo yêu cầu. Các lớp tập huấn được tổ chức bao gồm phân tích và quản lý chất lượng nước trong ao nuôi tôm/cá, phân loại thực vật và động vật thủy sinh, kỹ thuật phân lập và nuôi tảo, các qui trình nuôi thức ăn tự nhiên, kỹ thuật sinh sản xuất giống các loài cá nước ngọt, ứng dụng công nghệ tiên tiến cho các mô hình nuôi thủy sản bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu ở vùng ĐBSCL, xây dựng công thức và sản xuất thức ăn cho các loài thủy sản nuôi quan trọng

Cơ sở vật chất: Phòng thí nghiệm dinh dưỡng và thức ăn thủy sản; Phòng thí nghiệm di truyền; trại thực nghiệm thủy sản nước ngọt với các trang thiết bị hiện đại phù hợp cho chức năng nghiên cứu và giảng dạy.

Liên hệ

TS. Nguyễn Hữu Yến Nhi

Phó trưởng bộ môn Thủy sản

Email: nhynhi@agu.edu.vn

Nguyễn Hữu Yến Nhi
Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0914.803.891
Email: nhynhi@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Trịnh Thị Lan
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: +84 296 6256565
Email: ttlan@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0947.223.630
Email: ntthang@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Trần Kim Hoàng
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0919.475.048
Email: tkhoang@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Trần Kim Ngọc
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0902.448.114
Email: ttlan@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Trần Thị Mộng Trinh
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0983.264.696
Email: ttmtrinh@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Lê Văn Lễnh
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0913.767.225
Email: lvlenh@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học