Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên Thiên nhiên được thành lập theo quyết định số 241 / QĐ-UB-TC của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, ký ngày 21 tháng 02 năm 2001 là đơn vị trực thuộc Trường với tầm nhìn và nhiệm vụ:

Sứ mệnh

Khoa có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực đại học và sau đại học chất lượng cao, nghiên cứu, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên, góp phần phát triển kinh tế – xã hội bền vững cho địa phương, khu vực Tây Nam Bộ và cả nước.

Tầm nhìn

Phấn đấu đến năm 2030, Khoa trở thành trung tâm đào tạo đa ngành với các chuyên ngành như: Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Nuôi trồng thủy sản,Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học và Phát triển nông thôn; trở thành một trong những Khoa mạnh về đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ phục vụ cộng đồng được quốc tế công nhận. Năng lực, phẩm chất và trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên được nâng lên tầm khu vực và quốc tế.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Cho đến tháng 6/2023, Khoa có 76 giảng viên (Nữ: 40). Giảng viên có PGS: 01 (tỷ lệ 1,3%); Tiến sĩ: 33 (tỷ lệ 43,5%); Thạc sĩ: 40 (tỷ lệ 52,6%); Đại học: 2 (tỷ lệ 2,6%). Khoa có Ban chủ nhiệm Khoa, 06 Bộ môn và Văn phòng Khoa.

Đào tạo

Hiện tại Khoa có 04 chương trình thạc sĩ Khoa học cây trồng, Chăn nuôi và Công nghệ thực phẩm, Công nghệ Sinh học; 09 chương trình Cử nhân; 07 chương trình cử nhân theo hình thức giáo dục thường xuyên; 02 chương trình nâng cấp từ cao đẳng lên cử nhân và 01 chương trình đào tạo lấy bằng cử nhân thứ hai.

Tính đến tháng 6 năm 2023, Khoa đang đào tạo tổng số 1.391 sinh viên, bao gồm: 72 học viên cao học; 1.239 cử nhân; 80 sinh viên giáo dục thường xuyên. Số sinh viên đã tốt nghiệp trên 8.000 sinh viên cử nhân / 20 khóa học toàn thời gian, . Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt trên 80%.

Ngoài ra, Khoa cũng có các chương trình trao đổi và hợp tác cụ thể dành cho sinh viên quốc tế với Israel và Đại học Andalas. Đã có 120 lượt sinh viên được tuyển chọn đi thực tập tại Israel.

Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Tính đến tháng 6 năm 2021, Khoa có 351 bài báo đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước; thực hiện 302 dự án được tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau. Trong đó 1 đề tài cấp Bộ; 6 dự án cấp tỉnh; 29 dự án sơ cấp; 169 dự án đại học; 16 dự án TRIG do Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) tài trợ; 42 dự án của MEKARN (Mạng lưới nghiên cứu động vật lưu vực sông Mê Kông) và các dự án từ các dự án khác hợp tác với nước ngoài. Hiện tại, khoa đang thực hiện 51 đề tài (1 cấp Bộ, 6 cấp tỉnh, 5 cấp cơ sở, 12 cấp đại học, 5 cấp khoa và 22 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên). Khoa cũng đã thực hiện các dự án hợp tác quốc tế như: Dự án mạng lưới các trường đại học đất ngập nước; Dự án NICHE; Dự án Mekarn; Dự án dịch vụ hệ sinh thái (do SIDA / Thụy Điển tài trợ); Dự án Biotrop / SEAMEO; Dự án JICA; Dự án Living Delta (Vương quốc Anh) từ năm 2020-2025.