Thực hiện bản thỏa thuận hỗ trợ chương trình học bổng Fuji năm học 2023 – 2024,
Quỹ Giáo dục Fuji tài trợ cho Trường 30 suất học bổng (5.000.000 đ/suất) xét trao cho
sinh viên khoa Nông nghiệp-TNTN. Nay, nhà trường yêu cầu Khoa Nông nghiệp-TNTN
xét bổ sung 12 suất học bổng trên (ngoài danh sách nhà trường gửi kèm).

 1. Tiêu chuẩn:
 • Sinh viên ninh viên năm thứ hai trở đi: có kết quả học tập, rèn luyện năm học
  2022–2023
  đạt loại Khá trở lên.
 • Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ưu tiên cho sinh viên thuộc diện mồ côi cả cha

lẫn mẹ, hộ nghèo, cận nghèo.
Lưu ý: Không xét sinh viên nhận học bổng/các khoản hỗ trợ từ các tổ chức, cá
nhân khác trong năm học 2023 – 2024 với trị giá từ 5 triệu đồng trở lên.

 1. Hồ sơ xét chọn:
 • Đơn xin cấp học bổng trình bày rõ hoàn cảnh gia đình (theo mẫu).
 • Bảng điểm năm học 2022 – 2023 (Sinh viên in trên trang regis.agu.edu.vn)
 • Bản sao sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy chứng nhận gia đình khó khăn có

xác nhận của địa phương trong năm 2023.

 • Giấy báo trúng tuyển (đối với tân sinh viên).
 • Biên bản họp xét học bổng của Hội đồng Khoa.
  Hồ sơ gửi về Phòng Công tác Sinh viên (SV03) chậm nhất là sáng ngày
  23/9/2023.