Thực hiện bản thỏa thuận hỗ trợ chương trình học bổng Fuji năm học 2022 – 2023,
Quỹ Giáo dục Fuji tài trợ cho Trường 30 suất học bổng (5.000.000 đ/suất) xét trao cho
sinh viên khoa Nông nghiệp-TNTN. Nay, nhà trường yêu cầu Khoa Nông nghiệp-TNTN
xét bổ sung 26 suất học bổng trên (ngoài danh sách nhà trường gửi kèm).

 1. Tiêu chuẩn:
 • Sinh viên năm thứ hai trở đi: có kết quả học tập, rèn luyện năm học 2021–2022

đạt loại Khá trở lên.

 • Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ưu tiên cho sinh viên thuộc diện mồ côi cả cha

lẫn mẹ, hộ nghèo, cận nghèo.
Lưu ý: Không xét sinh viên nhận học bổng/các khoản hỗ trợ từ các tổ chức, cá
nhân khác trong năm học 2022 – 2023 với trị giá từ 5 triệu đồng trở lên.

 1. Hồ sơ xét chọn:
 • Đơn xin cấp học bổng trình bày rõ hoàn cảnh gia đình (theo mẫu).
 • Bảng điểm năm học 2021 – 2022 (Sinh viên in trên trang regis.agu.edu.vn)
 • Bản sao sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy chứng nhận gia đình khó khăn có

xác nhận của địa phương trong năm 2022.

 • Biên bản họp xét học bổng của Hội đồng Khoa.
  Hồ sơ gửi về Văn Phòng Khoa chậm nhất là sáng ngày
  22/9/2022.