Căn cứ Công văn số 581/ĐHQG-CTSV, ngày 06/4/2022 của Ban Công tác sinh viên ĐHQG-HCM về việc trao tặng học bổng Vừ A Dính cho sinh viên dân tộc thiểu số năm học 2021–2022. Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên các Khoa nội dung học bổng, cụ thể như sau:

        1. Tiêu chuẩn: là sinh viên dân tộc thiểu số hình thức giáo dục chính quy, đang học tại Trường Đại học An Giang, thỏa các điều kiện sau:

– Có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện (điểm trung bình học tập HKI năm học 2021-2022 từ 7,0 trở lên ).

– Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19 hoặc tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn.

– Chưa nhận bất kỳ học bổng tài trợ nào của tổ chức, cá nhân.

2. Giá trị học bổng: 1.500.000 đ/suất.

3. Số lượng học bổng: 30 suất cho toàn ĐHQG-HCM.

        4. Hồ sơ xét chọn:

         Mỗi hồ sơ gồm có:

  • Bản tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu).
  • Bảng điểm HKI năm học 2021-2022 (Sinh viên in trên trang www.regis.agu.edu.vn).
  • Bản sao công chứng sổ hộ khẩu.
  • Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19 hoặc tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn (nếu có).

Hồ sơ gởi về Phòng CTSV (đ/c Thùy Dương), chậm nhất là hết ngày 10/4/2022.