Đăng ngày: 16 Tháng Mười Một, 2021, bởi Đỗ Thành

Công văn về việc xét bổ sung bổ sung học bổng Fuji năm học 2021-2022.

Dành cho sinh viên năm 2 trở đi có kết quả học tập, rèn luyện loại khá trở lên.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ưu tiên cho SV thuộc diện mồ côi cha mẹ, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Số xuất xét bổ sung 16 xuất