Thông tin lại một số điểm lưu ý cho các SV GDCQ tốt nghiệp năm 2021

Khoa Nông nghiệp-TNTN kính gửi thông tin một số điểm lưu ý khi xét tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Điều kiện nhận bằng tốt nghiệp đối với SV trình độ đại học: Đối với các bạn SV từ DH18 trở về trước, ngoại ngữ và tin học chỉ là điều kiện nhận bằng tốt nghiệp và xem chi tiết ở các Quyết định đính kèm.

2. Quy định về ràng buộc điểm số xét tốt nghiệp: Nhà trường Không có quy định số tín chỉ đạt điểm D để ràng buộc không được xét tốt nghiệp của SV mà chỉ có 2 quy định về điểm số liên quan đến xét tốt nghiệp như sau:

+ Điểm trung bình chung tích lũy phải đạt từ 2.0 trở lên;
+ Có khối lượng các học phần phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình thì hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức.

Các văn bản có liên quan nằm ở file đính kèm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top