Đảm bảo chất lượng và ATTP

NGÀNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM LÀ GÌ?

  1. Ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm là gì?

Kiểm tra, đảm bảo chất lượng thực phẩm; quản lý an toàn vệ sinh và đảm bảo dinh dưỡng thực phẩm; chuyên về xử lý, bảo quản, đảm bảo chất lượng của thực phẩm. Áp dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong thực hành chế biến thực phẩm và triển khai sản xuất sản phẩm thực phẩm ở qui mô công nghiệp; có khả năng sáng tạo và học tập suốt đời và đạo đức nghề nghiệp; có trách nhiệm đối với người tiêu dùng và cộng đồng xã hội.

  • Ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm đào tạo những kiến thức, kỹ năng nào?

Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm sẽ trang bị cho sinh viên những kiến như đánh giá cảm quan thực phẩm, phân tích hóa lý thực phẩm, phụ gia thực phẩm, phân tích vi sinh thực phẩm, phát triển sản phẩm… Các kiến thức chuyên ngành như công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng thực phẩm. Công nghệ kiểm soát chất lượng nguyên liệu, dinh dưỡng, độc tố học thực vật, đánh giá rủi ro và quản lý an toàn thực phẩm, phòng vệ thực phẩm…

Theo học ngành này, sinh viên còn được học những kỹ năng chuyên môn như: có khả năng thiết kế và quản lý và vận hành hệ thống kiểm soát và đảm bảo chât lượng cho quy trình sản xuất. Thiết lập các kế hoạch, dự án khoa học kỹ thuật, điều hành và quản lý kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm.

  • Các môn học chuyên ngành tiêu biểu?

Hóa sinh học, hóa phân tích thực phẩm, độc tố học thực phẩm,  luật an toàn thực phẩm, hệ thống QLCL HACCP, ISO, các công cụ và hệ thống quản lý chất lượng, vệ sinh và an toàn lao động trong nhà máy thực phẩm, kỹ thuật thanh tra an toàn TP, xây dựng và thẩm định dự án, đánh giá cảm quan thực phẩm

  • Ứng dụng của ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm?

Ứng dujgn chính của ngành học này là thực hiện công tác quản lý, xây dựng các quy trình quy chuẩn nhằm  đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, lương thực thực phẩm là một loại sản phẩm chiến lược, có ý nghĩa kinh tế chính trị, xã hội rất quan trọng. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm quốc dân vì vậy, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm là “chìa khóa” tiếp thị sản phẩm thành công nhất của các đơn vị sản xuất kinh doanh. Đầu tư cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm là đầu tư cho phát triển là đầu tư có hiệu quả, góp phần tạo ra sự phát triển bền vững của đất nước, mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội trực tiếp và gián tiếp. 

  • Cơ hội phát triển nghề nghiệp của ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm?

– Chuyên viên kiểm tra và khảo sát chất lượng về các nguyên nhiên liệu đầu vào, sau đó là khâu vận hành và sản xuất, phân tích chất lượng của các sản phẩm đầu ra.

– Chuyên viên dinh dưỡng tại các bệnh viện, đảm bảo về dinh dưỡng cần thiết cho con người.

– Chuyên gia khảo sát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn công nghiệp, phục vụ hàng nghìn công nhân

– Vị trí phụ trách nghiên cứu để phát triển thực phẩm, xây dựng lên các hệ thống quản lý chất lượng khác nhau.

– Chuyên viên đánh giá chất lượng sản phẩm, nguồn thực phẩm trong các doanh nghiệp, các nhà hàng, siêu thị,…

– Chuyên viên tư vấn về chất lượng sản phẩm, dinh dưỡng,…

– Tiếp tục theo học Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên sâu về Khoa học và Công nghệ thực phẩm

  • Tại sao nên chọn học đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm Trường Đại học An Giang?

Chất lượng đào tạo được khẳng định trong hơn 20 năm đào tạo

Trang thiết bị hiện đại, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu học tập, thực hành và nghiên cứu

Đội ngũ giảng viên trình độ rất cao hơn 50% giảng viên có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư. Giảng viên được đào tạo nghiên cứu chuyên sâu từ các trường danh tiếng trong nước và quốc tế như Úc, Hàn Quốc và Thái Lan

Bằng cấp đạt chuẩn quốc tế từ Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  • Những tố chất phù hợp với ngành?

Có tư duy sáng tạo và khả năng phân tích. Đam mê công nghệ và nghiên cứu phát triển sản phẩm. Quan tâm đến lĩnh vực thực phẩm, chế biến nông sản.

Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm cao. Nhạy bén khi nắm bắt khuynh hướng và nhu cầu của xã hội về nuôi trồng nông sản thực phẩm

Có tinh thần kỷ luật, trung thực nhằm đảm bảo sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh và chất lượng phục vụ cho xã hội

Thích tìm tòi, hiểu biết rộng cần, quan tâm đến những kiến thức ngoài chuyên môn như marketing thực phẩm, xu hướng tiêu dùng và sinh hoạt.

Có ý thức đạo đức nghề nghiệp tốt, mong muốn xây dựng và phát triển xã hội theo hướng an toàn, bền vững và sức khỏe.

  • Ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm những tổ hợp môn nào?

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); B00 (Toán, Hóa học, Sinh học);

C05 (Ngữ văn, Vật lý, Hóa học); D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)