Nhằm thảo luận “Định hướng chiến lược nghiên cứu của Khoa Nông nghiệp – TNTN, Trường Đại học An Giang, phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long “, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học An Giang có mời GS.TS. Laberche – Cố vấn Hội đồng Nông nghiệp Châu Âu sẽ thảo luận nội dung theo Kế hoạch đính kèm.

Thời gian: 9h00 ngày Thứ Tư, 12/04/2023;Địa điểm: Phòng 222, Khu văn Phòng các Khoa, Đại học An Giang.Hội nghị này tập trung thảo luận định hướng nghiên cứu của Khoa, nên thành phần chính tham dự là Giảng viên trong Khoa Nông nghiệp. Kính mời Quý Thầy, cô Lãnh đạo các Bộ môn tham dự.

Một số hình ảnh buổi hội nghị