Ngày 26 và 27/ 05/ 2022, trong khuôn khổ làm việc với giáo sư Laberche Jean-Claude – cố vấn Hội đồng tư vấn Nông nghiệp Châu Âu – Nguyên lãnh đạo – Giáo sư danh dự của Viện Kỹ thuật Amiens – Đại học Picardie Jules Verne (Pháp), Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức 3 sự kiện khoa học quan trọng, gồm hội thảo “Nghiên cứu Khoa học trong Lĩnh vực Nông nghiệp”; “Ứng dụng mô hình hóa và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu trong trồng trọt” và Hội nghị “Định hướng nghiên cứu Khoa học cho giảng viên”.

Mục tiêu các Hội thảo nhằm tăng cường trao đổi hợp tác giữa các Viện, Trường, Đơn vị Nghiên cứu và các Sở ban ngành trong và ngoài nước trong lĩnh vực nông nghiệp; tạo điều kiện cho sinh viên Khoa Nông nghiệp có cơ hội báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học có sự tham gia của chuyên gia nước ngoài.

Có trên 100 sinh viên, giảng viên tham gia sự kiện này. Tổng số bài nghiên cứu khoa học được trình bày là 12 bài.

Kết luận Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học An Giang, mong muốn các sự kiện khoa học này sớm trở thành sự kiện thường niên của Khoa Nông nghiệp; và gởi lời cám ơn, mong muốn giáo sư Laberche tiếp tục giúp đỡ Khoa; và là đầu mối mở rộng hợp tác quốc tế giữa Khoa Nông nghiệp và các Trường, Viện nghiên cứu ở Châu Âu./.

TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân phát biểu khai mạc
Giáo sư Laberche Jean-Claude – cố vấn Hội đồng tư vấn Nông nghiệp Châu Âu
Giảng viên và Sinh viên tham dự
Giảng viên Khoa và Giáo sư Laberche Jean-Claude