Khoa Nông Nghiệp-TNTN, trường Đại học An Giang triển khai kế hoạch báo cáo chuyên đề “Giới, chống chịu và thích nghi khí hậu” . Mục tiêu nâng cao nhận thức rủi ro biến đổi khí hậu và tác động biến đổi khí hậu lên nông nghiệp và thủy sản tại đồng bằng Sông Cửu Long; Tìm hiểu giới và dân tộc trong các chính sách thích nghi biến đổi khí hậu; Tăng cường vai trò của thanh niên trong biến đổi khí hậu.

  • Thời gian ngày 8/5/2023
  • Địa điểm: Phòng 222, khu Văn Phòng Khoa – Trường Đại học An Giang

Một số hình ảnh

TS. Phan Phương Loan (Phó Khoa Nông Nghiệp-TNTN) phát biểu khai mạc