Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Khoa năm học 2020-2021

Khoa trân trọng Thông báo đến quý Thầy Cô và sinh viên toàn Khoa về việc đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp Khoa năm học 2020-2021.
Quý Thầy Cô và sinh viên có nhu cầu đăng ký vui lòng gửi Phiếu đề xuất cá nhân (Mẫu Phiếu số 1: Giảng viên; Mẫu phiếu số 2: sinh viên) và Phiếu tổng hợp theo Bộ môn (mẫu số 3) gửi về VPK đến hết ngày 03/10/2020.
Trân trọng./.

Mẫu phiếu 1

Mẫu phiếu 2

Mẫu phiếu 3

Công văn thông báo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top