Khoa Nông nghiệp TNTN xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai chương trình báo cáo, tập huấn của chuyên gia Diễn Đàn Môi Trường Mekong cụ thể như sau:

I. Thời gian và địa điểm thực hiện:

  • Thời gian: 8 giờ đến 17 giờ, ngày 26/11/2022;
  • Địa điểm: Phòng dự án Trig, Khu hiệu bộ, Trường Đại học An Giang;

    –  Số lượng: 30 người

  1. Giảng viên Khoa Nông nghiệp – TNTN: 5 người;
  2. Sinh viên Ngành Phát triển Nông Thôn, Khoa Nông nghiệp: 20 sinh viên;

Cán bộ tập huấn: trình bày online và trực tiếp

  1. Ô. James Borton          Đại học Johns Hopkins – Mỹ (trình bày online);
  2. Ô. Charles Loi             Thành viên MEF – Mỹ (trình bày online);

3. GS. Lê Thị Hương         Viện trưởng Viện đào tạo Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội;  

  • TS. Nguyễn Minh Quang            Giảng viên Đại học Cần Thơ;        
  • Ô. Trần Thanh Tâm                     Thành viên MEF;

Giảng viên Bộ Môn PTNT- AGU.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo

Hình tập thể
Ký kết hợp tác
Ths Phạm Duy Tiễn bộ môn PNTN-QLTNTN
TS Phạm Xuân Phú bộ môn PNTN-QLTNTN
TS. Nguyễn Minh Quang            Giảng viên Đại học Cần Thơ