THÔNG BÁO (SINH VIÊN KHOÁ CŨ)

Hướng dẫn làm bài thi kết thúc học phần trực tuyến dành cho SV hình thức giáo dục chính quy

+ Hướng dẫn dành cho truy cập bằng điện thoại di động: https://youtu.be/1Jv7IfG42JY

+ Hướng dẫn dành cho truy cập bằng máy tính/laptop: https://youtu.be/GDOkfFYZbdQ

+ Link đăng nhập: https://thitructuyen.agu.edu.vn/login/index.php